Očkovací šílenství na vzestupu - zpráva o stavu očkování v ČR (šílenství jako způsob, jímž se u nás očkuje, nikoliv očkování samotné)

(17. ledna 2018)  tisková zpráva, 17. ledna 2018 Za poslední tři roky Ministerstvo zdravotnictví (MZ) udělalo několik zdánlivě pozitivních kroků, jimiž se chtělo zalíbit očkující veřejnosti a po nichž opakovaně volala naše Společnost i další organizace. Vytvoření Pracovní komise pro problematiku očkování („očkokomise“), redukce schématu podávání hexavakcíny z 3+1... celý text

10 věcí, které nemáte vědět o očkování

(20. prosince 2017) 
 • Očkování proti HPV (lidským papilomavirům) může vyvolat rakovinu děložního čípku.
 • Současné vakcíny proti černému kašli selhávají a vedly již k epidemiím černého kašle podobným těm v dobách před očkováním.
 • Rozšiřování počtu očkování a očkovacích programů u dětí časově odpovídá nárůstu výskytu autismu.
 • Náhlá úmrtí kojenců (SIDS) mohou být způsobena očkováním.
 • Bezpečnost vakcín je obhajována zfalšovanými vědeckými výsledky.
 • Povinné očkování vakcínou MMR (proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám) posunuje výskyt příušnic do věku, kdy jsou komplikace vyvolané... celý text
 • Jak se dělá mediální očkovací propaganda v podání Blesku

  (19. října 2017) tisková zpráva 19. října 2017  Na serveru Blesk.cz vyšel článek v reakci na veřejné prohlášení (1) „10 věcí, které nemáte vědět o očkování“. Novináři Blesku tak názorně ilustrovali bod 10 tohoto prohlášení:

  Italská města zaplavily desetitisíce lidí protestujících proti zavedení povinného očkování

  (18. července 2017) tisková zpráva 18. července 2017 Itálií se šíří vlna odporu provázená masovými demonstracemi proti zavedení povinného očkování vynucovaným vysokými pokutami a sankcemi. Již od začátku června se v italských městech konají protesty (viz obrazovou a video galerii https://www.poockovani.cz/tz2italie), které zatím vyvrcholily... celý text

  3. června proběhl Mezinárodní den poškozených očkováním

  (6. června 2017) Mezinárodního dne poškozených očkováním (International Vaccine Injury Awareness Day) se aktivně zúčastnilo více než 15 zemí celého světa. Kromě České republiky například Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Uruguay a USA. (tisková zpráva - Mezinárodní den poškozených očkováním 3. června 2017) V Praze byl odhalen pomník "Všem poškozeným očkováním" O mezinárodním dnu informovala televize PRIMA v hlavním zpravodajství: 

  Kolik je vlastně poškozených očkováním v ČR?

  (2. června 2017) tisková zpráva Zastánci a propagátoři současného systému očkování již pod tlakem těch, kteří otevřeně hovoří o poškození po očkování, připouští, že očkování skutečně není bez závažných rizik. Snaží se však vyvolat dojem, že skutečné případy poškození jsou výjimečné, nejvýše pár desítek osob ročně. Podle nich se drtivé většiny lidí poškození po očkování vlastně netýká a ti, u nichž k němu přece jen... celý text

  Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR

  (22. května 2017) V českém systému očkování a legislativě týkající se očkování se nachází několik „perliček“ a „absurdit“, které jen těžko mohou uniknout očím přemýšlející veřejnosti. Okolo očkování bychom obtížně logicky vysvětlitelných opatření našli více, v tomto článku se však soustředíme jen na oblast represivního způsobu vynucování očkování ze strany státu. Co to jsou ty často skloňované represe?... celý text

  Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného

  (3. května 2017) tisková zpráva 3. května 2017  V současné době jsou média přeplněná tématem „spalničky“ a nezodpovědností rodičů, kteří své děti proti spalničkám neočkují. To podle nich souvisí s nárůstem lokálních epidemií spalniček v Evropě, například v Itálii, Rumunsku a Belgii (1). Skutečnost, že... celý text

  Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín? – 2. číslo Newsletteru "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  (27. dubna 2017) Vychází 2. číslo Newsletteru "Rozmyslete si očkování proti HPV". Téma druhého čísla: Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín? Z obsahu: Významnou nevýhodou všech současných HPV vakcín je, že nemohou ochránit proti aktivitě papilomavirů, pokud tyto jsou v organismu již přítomné. Naopak, u takových osob je zvýšené riziko „provokace“ papilomavirů očkováním související s rozvojem prekanceróz i nádorových onemocnění. Protože... celý text

  Podpořte PETICI za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

  (22. března 2017) Dne 21. března 2017 vyzvala Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. k podepisování petice vyzývající politiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí takového právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Proč? Odborných, právních i čistě lidských důvodů pro dobrovolnost právě tohoto očkování lze nalézt zajisté... celý text

  Vychází 1. Newsletter "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  (22. března 2017) Newsletter v PDF si můžete stáhnout na www.ockovanihpv.cz. Téma prvního čísla: "Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV" - Celkový přínos očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je dnes přeceňován. Veřejnost je manipulována k názoru, že právě očkování proti HPV ve věku 9-14 let u dívek zabrání naprosté většině onemocnění a úmrtí na tzv. karcinom děložního hrdla (KDH; rakovina děložního čípku) a dokonce nově i u mužů na anální... celý text

  Připravovaný Zákon o odškodnění po očkování aneb zápisky z "Očkokomise" z 15. 3. 2017

  (21. března 2017)   Po tři čtvrtě roce se konečně opět sešla "Očkokomise", tedy Pracovní komise pro problematiku očkování, a také my, Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., jsme byli poprvé konečně pozváni. Pozvání přišlo sice jen asi polovině členů Komise a necelých 14 dní dopředu, nebyl přiložen žádný program jednání ani další podrobnosti, ale přesto. Komise, která zasedá velmi sporadicky, a má... celý text

  Vyšla nová brožura Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III

  (10. března 2017) Je to během dvou let již třetí brožura přinášející příběhy a autentické vyprávění rodičů o tom, jak jim očkování jejich dětí změnilo život a jak je poznamenal současný systém očkování. 69 lidí zde sdílí vlastní osobní zkušenosti s tím, jak se na vlastní kůži setkali s odvrácenou stranou očkování a jaký to mělo dopad na ně a jejich... celý text

  Zahraniční vědci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství

  (9. března 2017)  tisková zpráva 9. března 2017 Začátkem roku 2016 vyzvala Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. některé odborné lékařské společnosti a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby kriticky přehodnotili doporučení k očkování žen proti černému kašli v těhotenství, a to ve světle nových vědeckých poznatků. Celou problematiku jsme pečlivě zpracovali a vyzvali odpovědné subjekty k posouzení a k uplatnění všech zásad předběžné opatrnosti v očkovací praxi. Naše veřejná výzva však byla odmítnuta, bagatelizována... celý text

  Jak zvýšit proočkovanost v České republice? Ministerstvo zdravotnictví má na to plán

  (24. února 2017) "V poslední době čelíme prudkému nástupu antivakcinačních aktivit, které zpochybňují nejen povinnost očkování, ale i účinnost a bezpečnost očkování jako takového. V této situaci dochází ke snížení proočkovanosti ... Akční plán k provakcinační strategii (dále jen akční plán) je jedinou možností, jak udržet vysoký stav proočkovanosti a zabránit tak šíření vakcínami preventabilních infekčních onemocnění," zdůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví potřebu tohoto plánu. Akční plán je součástí Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence... celý text

  Zahájení projektu „Rozmyslete si očkování proti HPV“ a spuštění informačního webového portálu ockovanihpv.cz

  (11. ledna 2017) Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. se rozhodla v roce 2017 realizovat informační projekt pro širokou i odbornou veřejnost s názvem „Rozmyslete si očkování proti HPV“ zaměřený kriticky na problematiku očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Projekt je zahájen 11. ledna 2017 spuštěním webového portálu ockovanihpv.cz. Proč tento projekt a proč právě toto téma? Očkování proti HPV je pravděpodobně jedním z nejvíce kontroverzních očkování současnosti. Přes svou profesionální obhajobu i přes... celý text

  Vyhoví nový ministr zdravotnictví žádosti o jmenování našeho zástupce do Pracovní komise pro problematiku očkování?

  (3. ledna 2017) Takový dotaz položil předseda naší Společnosti na předvánočním setkání zástupců Ministerstva zdravotnictví se zástupci pacientských organizací. Pan ministr se přijetí nových členů do Komise nebrání a o její revizi požádá svého nového hlavního poradce prof. Prymulu, předsedu České vakcinologické společnosti. O členství v této Komisi jsme (bývalého) ministra zdravotnictví žádali za poslední rok již dvakrát (zde a zde).... celý text

  Změna ve složení Národní imunizační komise vynucená kritiky systému očkování

  (30. listopadu 2016) tisková zpráva Díky aktivitám organizací, které se vyjadřují kriticky k současnému systému očkování, přistoupil ministr zdravotnictví k jednomu velmi důležitému kroku – výrazně proměnil složení Národní imunizační komise (NIKO). V tomto smyslu se vyslovila hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová na jejím jednání: „Ke změnám ve složení komise bylo přikročeno v zájmu zajištění nejvyšší možné objektivity přípravy odborných podkladů pro řízení strategie očkování v podmínkách narůstajících... celý text

  Přání Donaldu J. Trumpovi ke zvolení prezidentem USA (A jak by dopadly prezidentské volby, kdyby Trump neoslovil kritiky očkování?)

  (10. listopadu 2016)  V USA byl zvolen prezidentem člověk, který otevřeně mluví o problémech v očkovací politice. USA jako celek patří k velmi restriktivní zemi ve vztahu k očkování. Každý z federálních států má pro očkování vlastní pravidla, v některých státech je povinné očkování dokonce proti 16-ti nemocem. (Ve většině zemí západní Evropy očkování povinné není – UK, Německo, Holandsko, Skandinávie... Ve Francii je povinné proti 3 nemocem, v ČR a... celý text

  Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním?

  (20. října 2016) To je otázka, kterou si klade také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Téměř 1/5 všech hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín (NÚ) za rok 2015 se týkala poruchy psychomotorického vývoje u dětí, apatie a vzniku nebo zhoršení ekzému, zejména atopického. Porucha psychomotorického vývoje včetně narušení vývoje řeči představovala téměř 10% všech hlášení podezření na NÚ vakcín a je považována za nový bezpečnostní signál, který je nyní monitorován jak v ČR, tak... celý text

  Starší články:

  Co je a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva

  Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

  Přijímání ne(do)očkovaných dětí do povinného posledního roku předškolního vzdělávání

  VAXXED: FROM COVER-UP TO CATASTROPHE (VAXXED: Od utajení ke katastrofě)

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

  Souhrn Mezinárodního dne poškozených očkováním

  Jak probíhala akce Zapal svíčku za včeličku v České republice (fotogalerie)

  Tisková zpráva z tiskové konference – Mezinárodní den poškozených očkováním

  NULOVÝ DIALOG - nový dokument ČT z cyklu Nedej se plus

  Tisková zpráva z tiskové konference

  Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu

  Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování

  Události, komentáře – Česká televize – Téma: očkovat či neočkovat

  Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

  Očkování těhotných žen proti černému kašli

  Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

  Anketa ohledně rozestupů mezi podáním hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům

  Stanovisko k aktuálnímu tématu infekce virem zika