Facebook Instagram

MZ připravilo zákon o odškodnění újmy z očkování. Přinese tento zákon nějaké pozitivní změny v zemi, která patří v otázce očkování k nejrepresivnějším v civilizovaném světě? A pomůže nějak tisícům poškozených dětí ročně?

(12. února 2019)  Naše společnost Poočkování, z. s., spolu s dalšími organizacemi, dlouhodobě kritizovala absenci takového zákona v ČR. V zemích civilizovaného světa je odškodňovací zákon po očkování zcela standardní. Existence takového zákona byla v podstatě nutná a samotní očkovací lobbisté se o něj vehementně snažili, protože na jednu stranu se snažili ukázat v lepším světle (jak se dobře starají o chudáky poškozené), na stranu druhou však připraví takovou vyhlášku... celý text

Tisková zpráva: Výzva ke změně připravovaného zákona o léčitelských službách

(25. října 2018) Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo návrh zákona o léčitelských službách. Důvody k nutnosti vytvoření takového zákona jsou velmi obecné a MZ v důvodové zprávě nepřináší žádná analytická data, ze kterých by vyplývalo, že je vytvoření takového zákona skutečně potřeba. Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního... celý text

Ministr reklamním objektem očkovací propagandy

(24. října 2018)   (otevřený dopis) Vážený pane ministře, velmi nás mrzí, že jste byl zneužit farmaceutickou lobby jako reklamní objekt pro zvýšení prodeje vakcín proti chřipce. Očkování proti chřipce má velmi malou úspěšnost v prevenci proti této nemoci, současně však poměrně výrazné vedlejší účinky. Vysoké procento lidí se shodlo na tom, že nikdy nebyli tak nemocní jako po očkování proti chřipce. Kdo objektivně zváží přínosy a rizika očkování proti chřipce, rozhodně neočkuje. Očkování může... celý text

Nepřehlížejte rizika očkování

(2. října 2018) 1) Očkování vytváří dílčí a pouze dočasnou ochranu za cenu rizika narušení imunitního systému. 2) Očkování může vyvolat závažná neurologická onemocnění: roztroušenou sklerózu, epilepsii či poruchy autistického spektra. 3) Očkování může způsobit poruchy chování, pozornosti, řeči a učení, vývojový regres či apatii. 4) Zkušenosti ukazují, že dlouhodobými zdravotními problémy po očkování je zasaženo minimálně každé desáté dítě. 5) Současný systém očkování má velmi negativní vliv na celkový zdravotní stav populace.   ...Neuplyne den, kdy... celý text

Konference Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba – 23. května 2018 v Praze na Novotného lávce

(14. června 2018) 23. května proběhla na pražské Novotného lávce za hojné účasti posluchačů a v úžasné atmosféře 1. konference Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba za účasti přednášejících MUDr. Jana Vavrečky, MUDr. Judity Hofhanzlové, Ing. Václava Hrabáka, MUDr. Ludmily Elekové, Ing. Mariána Filla, MUDr. Dagmar Komárkové a Ing. Aleše Sušického. Témata přízpěvků byly zaměřeny zejména na prevenci a léčbu následků očkování z pohledu homeopatie a tradiční čínské medicíny, klasifikaci nežádoucích účinků vakcín z pohledu konvenční medicíny a problematiku nedostatečného vědeckého výzkumu vakcín. Věříme,... celý text

Přijďte s námi 7. června zapálit svíčku za všechny poškozené očkováním na Vyšehrad

(2. června 2018) Setkání v parku na Vyšehradě ve čtvrtek 7. června v 19 hodin – 50.064N, 14.417E – mapy.cz/s/2HFVr Těšíme se na Vás Poočkování

3. červen – Mezinárodní den poškozených očkováním

(14. června 2018) lightacandle.eu

Zveme Vás na konferenci: Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba – 23. května 2018 v Praze na Novotného lávce od 15:30

(2. června 2018) Tato konference je určena jednak lékařům, homeopatům, léčitelům tradiční čínské medicíny a dalším terapeutům k rozšiřování odborných znalostí, jednak zájemcům z laické veřejnosti, kteří získají přehled o tom, jaké problémy mohou s očkováním souviset a jak je možné jim předcházet nebo je efektivně léčit.

Na konferenci vystoupí MUDr. Ludmila Eleková, Ing. Marián Fillo, MUDr. Judita Hofhanzlová, Ing. Václav Hrabák, MUDr. Dagmar Komárková, Ing. Aleš Sušický a... celý text

Očkovací šílenství na vzestupu - zpráva o stavu očkování v ČR (šílenství jako způsob, jímž se u nás očkuje, nikoliv očkování samotné)

(17. ledna 2018)  tisková zpráva, 17. ledna 2018 Za poslední tři roky Ministerstvo zdravotnictví (MZ) udělalo několik zdánlivě pozitivních kroků, jimiž se chtělo zalíbit očkující veřejnosti a po nichž opakovaně volala naše Společnost i další organizace. Vytvoření Pracovní komise pro problematiku očkování („očkokomise“), redukce schématu podávání hexavakcíny z 3+1... celý text

10 věcí, které nemáte vědět o očkování

(20. prosince 2017) 
 • Očkování proti HPV (lidským papilomavirům) může vyvolat rakovinu děložního čípku.
 • Současné vakcíny proti černému kašli selhávají a vedly již k epidemiím černého kašle podobným těm v dobách před očkováním.
 • Rozšiřování počtu očkování a očkovacích programů u dětí časově odpovídá nárůstu výskytu autismu.
 • Náhlá úmrtí kojenců (SIDS) mohou být způsobena očkováním.
 • Bezpečnost vakcín je obhajována zfalšovanými vědeckými výsledky.
 • Povinné očkování vakcínou MMR (proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám) posunuje výskyt příušnic do věku, kdy jsou komplikace vyvolané... celý text
 • Jak se dělá mediální očkovací propaganda v podání Blesku

  (19. října 2017) tisková zpráva 19. října 2017  Na serveru Blesk.cz vyšel článek v reakci na veřejné prohlášení (1) „10 věcí, které nemáte vědět o očkování“. Novináři Blesku tak názorně ilustrovali bod 10 tohoto prohlášení:

  Italská města zaplavily desetitisíce lidí protestujících proti zavedení povinného očkování

  (18. července 2017) tisková zpráva 18. července 2017 Itálií se šíří vlna odporu provázená masovými demonstracemi proti zavedení povinného očkování vynucovaným vysokými pokutami a sankcemi. Již od začátku června se v italských městech konají protesty (viz obrazovou a video galerii https://www.poockovani.cz/tz2italie), které zatím vyvrcholily... celý text

  3. června proběhl Mezinárodní den poškozených očkováním

  (6. června 2017) Mezinárodního dne poškozených očkováním (International Vaccine Injury Awareness Day) se aktivně zúčastnilo více než 15 zemí celého světa. Kromě České republiky například Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Uruguay a USA. (tisková zpráva - Mezinárodní den poškozených očkováním 3. června 2017) V Praze byl odhalen pomník "Všem poškozeným očkováním" O mezinárodním dnu informovala televize PRIMA v hlavním zpravodajství: 

  Kolik je vlastně poškozených očkováním v ČR?

  (2. června 2017) tisková zpráva Zastánci a propagátoři současného systému očkování již pod tlakem těch, kteří otevřeně hovoří o poškození po očkování, připouští, že očkování skutečně není bez závažných rizik. Snaží se však vyvolat dojem, že skutečné případy poškození jsou výjimečné, nejvýše pár desítek osob ročně. Podle nich se drtivé většiny lidí poškození po očkování vlastně netýká a ti, u nichž k němu přece jen... celý text

  Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR

  (22. května 2017) V českém systému očkování a legislativě týkající se očkování se nachází několik „perliček“ a „absurdit“, které jen těžko mohou uniknout očím přemýšlející veřejnosti. Okolo očkování bychom obtížně logicky vysvětlitelných opatření našli více, v tomto článku se však soustředíme jen na oblast represivního způsobu vynucování očkování ze strany státu. Co to jsou ty často skloňované represe?... celý text

  Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného

  (3. května 2017) tisková zpráva 3. května 2017  V současné době jsou média přeplněná tématem „spalničky“ a nezodpovědností rodičů, kteří své děti proti spalničkám neočkují. To podle nich souvisí s nárůstem lokálních epidemií spalniček v Evropě, například v Itálii, Rumunsku a Belgii (1). Skutečnost, že... celý text

  Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín? – 2. číslo Newsletteru "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  (27. dubna 2017) Vychází 2. číslo Newsletteru "Rozmyslete si očkování proti HPV". Téma druhého čísla: Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín? Z obsahu: Významnou nevýhodou všech současných HPV vakcín je, že nemohou ochránit proti aktivitě papilomavirů, pokud tyto jsou v organismu již přítomné. Naopak, u takových osob je zvýšené riziko „provokace“ papilomavirů očkováním související s rozvojem prekanceróz i nádorových onemocnění. Protože... celý text

  Podpořte PETICI za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

  (22. března 2017) Dne 21. března 2017 vyzvala Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. k podepisování petice vyzývající politiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí takového právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Proč? Odborných, právních i čistě lidských důvodů pro dobrovolnost právě tohoto očkování lze nalézt zajisté... celý text

  Vychází 1. Newsletter "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  (22. března 2017) Newsletter v PDF si můžete stáhnout na www.ockovanihpv.cz. Téma prvního čísla: "Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV" - Celkový přínos očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je dnes přeceňován. Veřejnost je manipulována k názoru, že právě očkování proti HPV ve věku 9-14 let u dívek zabrání naprosté většině onemocnění a úmrtí na tzv. karcinom děložního hrdla (KDH; rakovina děložního čípku) a dokonce nově i u mužů na anální... celý text

  Připravovaný Zákon o odškodnění po očkování aneb zápisky z "Očkokomise" z 15. 3. 2017

  (21. března 2017)   Po tři čtvrtě roce se konečně opět sešla "Očkokomise", tedy Pracovní komise pro problematiku očkování, a také my, Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., jsme byli poprvé konečně pozváni. Pozvání přišlo sice jen asi polovině členů Komise a necelých 14 dní dopředu, nebyl přiložen žádný program jednání ani další podrobnosti, ale přesto. Komise, která zasedá velmi sporadicky, a má... celý text

  Starší články:

  Vyšla nová brožura Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III

  Zahraniční vědci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství

  Jak zvýšit proočkovanost v České republice? Ministerstvo zdravotnictví má na to plán

  Zahájení projektu „Rozmyslete si očkování proti HPV“ a spuštění informačního webového portálu ockovanihpv.cz

  Vyhoví nový ministr zdravotnictví žádosti o jmenování našeho zástupce do Pracovní komise pro problematiku očkování?

  Změna ve složení Národní imunizační komise vynucená kritiky systému očkování

  Přání Donaldu J. Trumpovi ke zvolení prezidentem USA (A jak by dopadly prezidentské volby, kdyby Trump neoslovil kritiky očkování?)

  Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním?

  Co je a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva

  Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

  Přijímání ne(do)očkovaných dětí do povinného posledního roku předškolního vzdělávání

  VAXXED: FROM COVER-UP TO CATASTROPHE (VAXXED: Od utajení ke katastrofě)

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

  Souhrn Mezinárodního dne poškozených očkováním

  Jak probíhala akce Zapal svíčku za včeličku v České republice (fotogalerie)

  Tisková zpráva z tiskové konference – Mezinárodní den poškozených očkováním

  NULOVÝ DIALOG - nový dokument ČT z cyklu Nedej se plus

  Tisková zpráva z tiskové konference

  Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu

  Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování

  Události, komentáře – Česká televize – Téma: očkovat či neočkovat

  Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

  Očkování těhotných žen proti černému kašli

  Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

  Anketa ohledně rozestupů mezi podáním hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům

  Stanovisko k aktuálnímu tématu infekce virem zika