Facebook Instagram

Výzva za svobodné šíření informací kritických k očkování

(3. června 2019)  V posledních letech se v České republice i celosvětově výrazně zhoršily podmínky pro svobodné informování veřejnosti o skutečnostech kritických k současnému systému očkování. Začíná být stále více a profesionálněji bráněno šíření informací o prokázaných rizicích očkování, o podmínkách bezpečnějšího očkování, o nedostatcích vakcín i o dílčích selháních celých očkovacích plánů. Na udržení dřívější prestiže očkování mezi veřejností se vynakládá stále více prostředků ze soukromých i veřejných zdrojů. Očkovací lobby změnila svou... celý text

Tisková zpráva: Mezinárodní den poškozených očkováním – 3. června. Připněte si modro-oranžové stužky a podpořte tak informovanost o rizicích očkování

(31. května 2019)  V letošním roce již potřetí oslavíme významný Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé na celém světě si budou připomínat nejen všechny děti, ale i dospělé, kterým očkování trvale poškodilo zdraví nebo je dokonce připravilo o život. Tento den je však podporou i pro ty, kteří se o poškozené po očkování starají a kteří se často stávají obětí úřednické zvůle. Lidé... celý text

Zlepšujte povědomí o rizikách očkování nošením oranžovo-modrých stužek

(31. května 2019) Každý se může zapojit a zlepšovat povědomí o rizikách očkování nošením oranžovo-modrých stužek během Mezinárodního dne poškozených očkováním, 3. června. Přidejte se k nám a na klopu kabátu, na tričko či košili si připnete modro-oranžové stužky. Každý, kdo se bude chtít veřejně přihlásit k podpoře poškozených očkováním, si může koupit modrou a oranžovou stužku, rozstříhat je, sepnout špendlíkem a nosit na viditelném místě. A zbytek rozstříhat a rozdávat dalším ve svém... celý text

Fake-news ze Státního zdravotního ústavu

(26. dubna 2019) Státní zdravotní ústav připravil pro Světový týden očkování prezentaci, která obsahuje jednu "fake-news" za druhou. Serióznost tohoto ústavu postupně bere za své a jeho webové stránky se začínají řadit k jiným dezinformačním webům.  
fake-news 1: Vakcíny jsou bezpečné a účinné.
komentář: Tato fake-news ani komentář nepotřebuje. fake-news 2: Trvale jsou monitorovány její (rozuměj vakcíny) účinky.
komentář: Pediatři jsou školeni, že vakcíny žádné vážnější vedlejší účinky nemají. Tedy pokud po aplikaci vakcíny... celý text

MUDr. Jan Vavrečka o očkování proti spalničkám

(16. dubna 2019)  Očkování proti spalničkám – důkaz neetické reality vakcinačního byznysu, selhání odborné lékařské veřejnosti a mediální propagandy bez hranic – článek od MUDr. Jana Vavrečky, Ph.D., jenž podrobně rozkrývá pozadí očkování proti spalničkám a předkládá analýzu současné situace, ve které selhává jak odborná veřejnost tak média: Celý článek ke stažení zde: www.poockovani.cz/downloads/Ockovani_proti_spalnickam_a_propaganda.pdf  

Václav Hrabák – Co nemělo zaznít v pořadu Máte slovo

(27. února 2019) Při sledování pořadu České televize „Máte slovo“ dne 14. února 2019 o očkování muselo být každému jasné, že v tomto dílu šlo především o to, nenechat jednu stranu mluvit. Moderátorka Michaela Jílková někdy ve svém pořadu nevystupuje nestranně a dává prostor více jedné straně podle svých osobních sympatií. V tomto díle však překročila i své vlastní meze a jednu stranu (kritickou k očkování) nenechala v podstatě dokončit jedinou... celý text

MUDr. Ludmila Eleková – Co jsme v pořadu Máte slovo dne 14. 2. 2019 nemohli říci

(27. února 2019)  Pořad České televize Máte slovo, který moderuje Michaela Jílková, má být platformou pro diskuzi dvou odlišných názorů. Dne 14. 2. 2019 bylo tématem očkování a spalničky. Pro mě a Václava Hrabáka to byla druhá zkušenost s tímto pořadem, oba jsme tušili, co můžeme očekávat. Ale paní Jílková se tentokrát překonala v negativním smyslu. Oběma nám skákala do řeči, mnohdy nás nenechala ani dokončit větu, ale pány profesory Chlíbka a Vyzulu nechala... celý text

Záměrné lhaní plukovníka Chlíbka v přímém přenosu

(18. března 2019) Když si pustíte aktuální reportáž ČT ze 14. 3. 2019 na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2759993-oslabene-podniky-hlad-po-vakcinach-a-pretizene-laboratore-spalnicky-se-dal-siri (od 2:28, MUDr. Michaela Svobodová), dozvíte se, že „Lidé, kteří již zažili éru očkování, tak tam zpravidla asi tak ta čtvrtina, co jsme teda viděli, podle našich zkušeností, co jsme vyšetřovali, nemá dostatečnou hladinu protilátek.“ Dozvíte se také, že nejvíce nakažených je ve věku 35 až 44 let. No a co nám řekl v únoru v... celý text

Michaela Jílková a její pořad "Propagátoři očkování, máte slovo. Vy ostatní slovo nemáte"

(27. února 2019) Michaela Jílková ve svém pořadu názorně předvedla, jak v mediálním prostoru probíhá diskuse o očkování. Tedy co všechno udělat, aby ke skutečné diskusi nedošlo, a jak dát při jakékoliv příležitosti slovo propagátorům očkování. Proti těm, kteří mají názory, které se nehodí, lze použít cokoliv. Komentáře účastníků k tomuto pořadu, kterým bylo slovo záměrně a opakovaně odebíráno, naleznete zde: MUDr. Ludmila Eleková – Co jsme v pořadu Máte slovo nemohli říci Václav Hrabák –... celý text

MZ připravilo zákon o odškodnění újmy z očkování. Přinese tento zákon nějaké pozitivní změny v zemi, která patří v otázce očkování k nejrepresivnějším v civilizovaném světě? A pomůže nějak tisícům poškozených dětí ročně?

(12. února 2019)  Naše společnost Poočkování, z. s., spolu s dalšími organizacemi, dlouhodobě kritizovala absenci takového zákona v ČR. V zemích civilizovaného světa je odškodňovací zákon po očkování zcela standardní. Existence takového zákona byla v podstatě nutná a samotní očkovací lobbisté se o něj vehementně snažili, protože na jednu stranu se snažili ukázat v lepším světle (jak se dobře starají o chudáky poškozené), na stranu druhou však připraví takovou vyhlášku... celý text

Ministr reklamním objektem očkovací propagandy

(24. října 2018)   (otevřený dopis) Vážený pane ministře, velmi nás mrzí, že jste byl zneužit farmaceutickou lobby jako reklamní objekt pro zvýšení prodeje vakcín proti chřipce. Očkování proti chřipce má velmi malou úspěšnost v prevenci proti této nemoci, současně však poměrně výrazné vedlejší účinky. Vysoké procento lidí se shodlo na tom, že nikdy nebyli tak nemocní jako po očkování proti chřipce. Kdo objektivně zváží přínosy a rizika očkování proti chřipce, rozhodně neočkuje. Očkování může... celý text

Tisková zpráva: Výzva ke změně připravovaného zákona o léčitelských službách

(25. října 2018) Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo návrh zákona o léčitelských službách. Důvody k nutnosti vytvoření takového zákona jsou velmi obecné a MZ v důvodové zprávě nepřináší žádná analytická data, ze kterých by vyplývalo, že je vytvoření takového zákona skutečně potřeba. Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního... celý text

Nepřehlížejte rizika očkování

(2. října 2018) 1) Očkování vytváří dílčí a pouze dočasnou ochranu za cenu rizika narušení imunitního systému. 2) Očkování může vyvolat závažná neurologická onemocnění: roztroušenou sklerózu, epilepsii či poruchy autistického spektra. 3) Očkování může způsobit poruchy chování, pozornosti, řeči a učení, vývojový regres či apatii. 4) Zkušenosti ukazují, že dlouhodobými zdravotními problémy po očkování je zasaženo minimálně každé desáté dítě. 5) Současný systém očkování má velmi negativní vliv na celkový zdravotní stav populace.   ...Neuplyne den, kdy... celý text

Přijďte s námi 7. června zapálit svíčku za všechny poškozené očkováním na Vyšehrad

(2. června 2018) Setkání v parku na Vyšehradě ve čtvrtek 7. června v 19 hodin – 50.064N, 14.417E – mapy.cz/s/2HFVr Těšíme se na Vás Poočkování

3. červen – Mezinárodní den poškozených očkováním

(14. června 2018) lightacandle.eu

Konference Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba – 23. května 2018 v Praze na Novotného lávce

(14. června 2018) 23. května proběhla na pražské Novotného lávce za hojné účasti posluchačů a v úžasné atmosféře 1. konference Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba za účasti přednášejících MUDr. Jana Vavrečky, MUDr. Judity Hofhanzlové, Ing. Václava Hrabáka, MUDr. Ludmily Elekové, Ing. Mariána Filla, MUDr. Dagmar Komárkové a Ing. Aleše Sušického. Témata přízpěvků byly zaměřeny zejména na prevenci a léčbu následků očkování z pohledu homeopatie a tradiční čínské medicíny, klasifikaci nežádoucích účinků vakcín z pohledu konvenční medicíny a problematiku nedostatečného vědeckého výzkumu vakcín. Věříme,... celý text

Zveme Vás na konferenci: Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba – 23. května 2018 v Praze na Novotného lávce od 15:30

(2. června 2018) Tato konference je určena jednak lékařům, homeopatům, léčitelům tradiční čínské medicíny a dalším terapeutům k rozšiřování odborných znalostí, jednak zájemcům z laické veřejnosti, kteří získají přehled o tom, jaké problémy mohou s očkováním souviset a jak je možné jim předcházet nebo je efektivně léčit.

Na konferenci vystoupí MUDr. Ludmila Eleková, Ing. Marián Fillo, MUDr. Judita Hofhanzlová, Ing. Václav Hrabák, MUDr. Dagmar Komárková, Ing. Aleš Sušický a... celý text

Očkovací šílenství na vzestupu - zpráva o stavu očkování v ČR (šílenství jako způsob, jímž se u nás očkuje, nikoliv očkování samotné)

(17. ledna 2018)  tisková zpráva, 17. ledna 2018 Za poslední tři roky Ministerstvo zdravotnictví (MZ) udělalo několik zdánlivě pozitivních kroků, jimiž se chtělo zalíbit očkující veřejnosti a po nichž opakovaně volala naše Společnost i další organizace. Vytvoření Pracovní komise pro problematiku očkování („očkokomise“), redukce schématu podávání hexavakcíny z 3+1... celý text

10 věcí, které nemáte vědět o očkování

(20. prosince 2017) 
 • Očkování proti HPV (lidským papilomavirům) může vyvolat rakovinu děložního čípku.
 • Současné vakcíny proti černému kašli selhávají a vedly již k epidemiím černého kašle podobným těm v dobách před očkováním.
 • Rozšiřování počtu očkování a očkovacích programů u dětí časově odpovídá nárůstu výskytu autismu.
 • Náhlá úmrtí kojenců (SIDS) mohou být způsobena očkováním.
 • Bezpečnost vakcín je obhajována zfalšovanými vědeckými výsledky.
 • Povinné očkování vakcínou MMR (proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám) posunuje výskyt příušnic do věku, kdy jsou komplikace vyvolané... celý text
 • Jak se dělá mediální očkovací propaganda v podání Blesku

  (19. října 2017) tisková zpráva 19. října 2017  Na serveru Blesk.cz vyšel článek v reakci na veřejné prohlášení (1) „10 věcí, které nemáte vědět o očkování“. Novináři Blesku tak názorně ilustrovali bod 10 tohoto prohlášení:

  Starší články:

  Italská města zaplavily desetitisíce lidí protestujících proti zavedení povinného očkování

  3. června proběhl Mezinárodní den poškozených očkováním

  Kolik je vlastně poškozených očkováním v ČR?

  Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR

  Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného

  Mohou HPV vakcíny zapříčinit rakovinu? A co to jsou terapeutické HPV vakcíny a proč se jich obávají právě výrobci vakcín? – 2. číslo Newsletteru "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  Podpořte PETICI za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

  Vychází 1. Newsletter "Rozmyslete si očkování proti HPV"

  Připravovaný Zákon o odškodnění po očkování aneb zápisky z "Očkokomise" z 15. 3. 2017

  Vyšla nová brožura Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III

  Zahraniční vědci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství

  Jak zvýšit proočkovanost v České republice? Ministerstvo zdravotnictví má na to plán

  Zahájení projektu „Rozmyslete si očkování proti HPV“ a spuštění informačního webového portálu ockovanihpv.cz

  Vyhoví nový ministr zdravotnictví žádosti o jmenování našeho zástupce do Pracovní komise pro problematiku očkování?

  Změna ve složení Národní imunizační komise vynucená kritiky systému očkování

  Přání Donaldu J. Trumpovi ke zvolení prezidentem USA (A jak by dopadly prezidentské volby, kdyby Trump neoslovil kritiky očkování?)

  Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním?

  Co je a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva

  Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

  Přijímání ne(do)očkovaných dětí do povinného posledního roku předškolního vzdělávání

  VAXXED: FROM COVER-UP TO CATASTROPHE (VAXXED: Od utajení ke katastrofě)

  Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k odvolání prof. Romana Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové

  Souhrn Mezinárodního dne poškozených očkováním

  Jak probíhala akce Zapal svíčku za včeličku v České republice (fotogalerie)

  Tisková zpráva z tiskové konference – Mezinárodní den poškozených očkováním

  NULOVÝ DIALOG - nový dokument ČT z cyklu Nedej se plus

  Tisková zpráva z tiskové konference

  Nový vědecký objev popisuje mechanismus souvislosti očkování a autismu

  Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování

  Události, komentáře – Česká televize – Téma: očkovat či neočkovat

  Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

  Očkování těhotných žen proti černému kašli

  Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

  Anketa ohledně rozestupů mezi podáním hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům

  Stanovisko k aktuálnímu tématu infekce virem zika