Facebook Instagram

Kdo jsme

Poočkování, z. s. je organizace sdružující pacienty, jejich rodinné příslušníky a další osoby, které mají osobní zkušenosti s nežádoucími účinky vakcín. Vznikla za účelem pomáhat postiženým jedincům a informovat o tom, co všechno mohou být nežádoucí účinky očkování, jak jim předcházet a, v neposlední řadě, jak je léčit.

Očkování představuje velmi široké téma, na které nelze pohlížet černobíle. Důležité je například posoudit skutečný přínos konkrétní vakcíny proti konkrétní nemoci. Řada odborníků se shoduje v tom, že přínos některých složek povinných vakcín je malý a riziko jejich podávání současně s dalšími složkami ho výrazně převyšuje. Dále se shodují, že posunutím vakcinace do pozdějšího věku by se podstatně snížila možná rizika. I některá očkovací schémata jsou pravděpodobně příliš zatěžující a změnou schématu by se dosáhlo lepší imunizace při nižším počtu dávek. Současná politika očkování je však velmi striktní a nenabízí možnost snižování rizik a šetrné způsoby očkování.

O těchto i mnoha dalších skutečnostech chceme přinášet informace na našich stránkách. Dále budeme tlačit na úřady, aby naslouchaly nejnovějším poznatkům medicíny, a z tohoto důvodu se budeme snažit shromáždit co nejvíce příběhů konkrétních poškození očkováním. Z našeho pohledu je nezbytné, aby lidé začali brát toto téma skutečně vážně a příslušní úředníci si uvědomili, že poškození způsobená očkováním nejsou okrajovou záležitostí, nýbrž velmi častým jevem.

Mnoho lidí a rodin však bohužel zažilo a stále zažívá závažné problémy vyvolané pravděpodobně očkováním. Nelze na ně pohlížet pouze jako na statistická data. Jsou to příběhy lidí, jimž očkování změnilo život, a rozhodně nejsou tak ojedinělé, jak by se mohlo zdát z oficiálních statistik. Příběhy, z nichž je nejen zkušenému a citlivému lékaři, ale i rozumně uvažujícímu laikovi jasné, že pokud by lékař prováděl očkování v duchu lege artis a vnímal varovné signály, mohl závažným nežádoucím účinkům předejít. Chceme hájit zájmy těchto lidí a vyvíjet maximální úsilí k tomu, aby se podobným situacím předcházelo.

Budeme tedy usilovat o to, aby se potřebné informace o rizicích, která očkování přináší, a o možnostech, jak jim předcházet, dostaly především k pediatrům, ale zároveň ke všem, kteří se na očkování teprve chystají a měli by od svého pediatra vyžadovat citlivý a šetrný přístup. K tomu je však potřeba, aby stát nenutil lékaře k bezhlavé vakcinaci, ale umožnil jim, aby naslouchali svému lékařskému svědomí a očkovali jen tehdy, kdy jim to dovolí jejich profesní čest, která by měla lékaři zabránit v poškození pacienta nedbalým přístupem.

Lidé poškození v důsledku očkování potřebují odpovídající péči, v čemž chce naše společnost též pomáhat. Řadu problémů spojených s očkováním lze zlepšit výběrem či kombinací vhodných terapií. Chtěli bychom připravit co nejvíce informací, které komukoli umožní co nejsnáze se zorientovat v různých terapiích podle konkrétních problémů a následně postupovat co nejefektivněji. U některých problémů, které mohou být s očkováním spojeny (jako například zpomalený vývoj dítěte či dokonce regres ve vývoji), je důležité zasáhnout co nejdříve, protože každý měsíc navíc, kdy se dítě nemůže přirozeně vyvíjet, se může celkově velice negativně promítnout do kvality života jak daného jedince, tak jeho okolí.

Z mnoha světových statistik vyplývá, že každým rokem narůstá výskyt neurologických, imunologických a dalších onemocnění u nejmladší populace. Část z toho může souviset právě s nárůstem nežádoucích účinků po očkování. Pokud bude tento trend pokračovat dál a my na něm nic nezměníme, generace našich dětí a vnuků rozhodně nebude tak zdravá jako generace našich rodičů a prarodičů. Přestože se zlepšuje hygiena i kvalita potravin a současně roste průměrný věk, populace mladých se stává stále nemocnější. Je načase tento trend zastavit a navrátit našim dětem zdraví.


Stanovy společnosti

Zápis ve spolkovém rejstříku

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III

logo