Facebook Instagram

Co je a proč jsme napsali Amicus curiae pro Evropský soud pro lidská práva


CO TO JE AMICUS CURIAE?

Amicus curiae je v principu každé vyjádření právnické či fyzické osoby vůči soudu, pokud tato osoba cítí legitimní zájem na výsledku soudního sporu, ve kterém není ani žalobcem, ani stranou žalovanou. Osoba s legitimním zájmem se svým vyjádřením snaží ovlivnit rozhodnutí soudu zejména tím, že mu poskytne důležité informace mimoprávního charakteru, případně předestře svůj pohled na některé důležité právní i mimoprávní otázky. Soud v těchto - pro něj zcela nezávazných - názorech a argumentech může a nemusí nalézt rozumné názorové pozice, které případně může zohlednit nebo je i pojmout za své do širších právních úvah při posuzování celé věci. Amicus curiae se tak v principu snaží pomoci buď žalobci, nebo straně žalované, a to nad rámec jejich právního zastoupení, které – přiznejme si - nemusí být vždy dokonalé. Pokud je takto činěno ve veřejném zájmu nebo s ohledem na pravidla veřejného pořádku, je Amicus curiae určitě legitimním nástrojem angažované podpory správného soudního rozhodování.

PROČ NAŠE SPOLEČNOST A CO OČEKÁVÁME?

Právě z tohoto důvodu připravila Společnost pacientů s následky po očkování, z.s. svůj Amicus curiae, který adresovala Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Stalo se tak v souvislosti se šesticí stížností občanů a rodičů z ČR na svévolné a odborně neodůvodněné legislativní represe vůči jejich neočkovaným dětem - bránění v přístupu do mateřských škol. (O některých z těchto případů informovala také média - viz např. iDnes.cz či Česká televize.)

V našem stanovisku pro ESLP jsme se pokusili objasnit alespoň některé vnitrostátní okolnosti, které poukazují na nepřiměřenost a prokazují důvodné pochybnosti o odborném odůvodnění příslušných represivních právních předpisů ČR. Jedná se přitom o informace pouze některé a vybrané právě pro tento účel. Zejména o takové informace, které podle našeho názoru vhodně doplňují dosavadní právní a věcnou argumentaci jednotlivých žalobců-stěžovatelů. Našim stanoviskem jsme se snažili ESLP především lépe informovat o tom, jaké vnitrostátní podmínky u nás reálně panují, což jsou skutečnosti, které nevyplývají ze žádné právní argumentace, ani z výkladu práva. Našim cílem bylo pohnout ESLP k tomu, aby pečlivě uvážil, zda právě v České republice existuje skutečně něco tak zvláštního a tak epidemiologicky závažného, co odůvodňuje právě proti našim neočkovaným dětem uplatňovat taková represivní opatření, která se v tomto rozsahu uplatňují již pouze ve dvou nebo ve třech státech v celé Evropě.

 

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů MUDr. Alena Šebková považuje naše vyjádřední k ESLP za urážku a důrazně žádá naši Společnost, aby se příště podobných akcí vystříhala (viz zápis ze 4. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování). Důvody, proč této žádosti opravdu vyhovět nemůžeme, jsme paní předsedkyni sdělili v tomto otevřeném dopise.

 

Celý text našeho stanoviska v českém jazyce naleznete zde: Amicus curiae - Zpráva o očkování v České republice v roce 2016

Verze Amicus curiae v pdf

Příloha č. 1 (dva vybrané příběhy z brožur Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin)

 

Svůj Amicus curiae odeslalo k ESLP také sdružení Rozalio, jeho text naleznete zde.