Facebook Instagram

Společnost Poočkování se připojuje k demonstraci na Staroměstském náměstí 17. 11. v 15 hodin


Ministerstvo zdravotnictví odmítá reflektovat zcela zásadní skutečnosti a svými činy nutí obyvatele naší země k rizikovému lékařskému úkonu při současném odmítání jakéhokoliv dialogu. Z tohoto důvodu nezbývá než přistoupit k jakýmkoliv způsobům občanského odporu včetně veřejných demonstrací.

  1. Jednotky intenzivní péče se plní jak očkovanými tak neočkovanými. Ministerstvo tak lže, pokud stále tvrdí, že očkování před vážnými průběhy chrání. Přitom zcela ignoruje léčebné postupy, které mají velmi vysokou účinnost (Ivermektin, roztok oxidu chloričitého, vitamín D3,...) a v porovnání se současným stavem na JIPech je tato účinnost pravděpodobně mnohem vyšší než očkování.

  2. Očkovaní mohou přenášet nákazu tak, jako neočkovaní. Je tedy zcela lživé, že jsou očkovaní označování jako bezinfekční. Ministerstvo je tak odpovědné za nárůst šíření koronaviru, neboť je s očkovanými zacházeno tak, jakoby nákazu nemohli šířit. (https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedecka-rada-prf-projednala-dve-habilitace-a-vyjadrila-se-take-k-prokazovani-bezinfekcnosti/)

  3. Podle zveřejněných statistik lidé, kteří dříve prodělali kovid nemají těžké průběhy při opakované infekci. Očkování tedy pro ně nemá žádný benefit a ani tím nechrání ostatní, protože i očkovaní infekci šířit mohou. Očkování jim tedy přináší pouze riziko zdravotních komplikací bez jakéhokoliv přínosu.

  4. „Evropská agentura pro léčivé přípravky již uvádí přibližně jeden milion případů nežádoucích účinků po očkování vakcínami proti onemocnění COVID-19. Tyto nežádoucí účinky jsou někdy závažné. Závažné neurologické účinky se údajně projevily u přibližně 75 000 osob po očkování vakcínou Pfizer“ (citace z Návrhu usnesení o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_CS.html). Přitom víme, že existuje výrazná podhlášenost nežádoucích účinků. Tedy již i podle dostupných dat lze odvodit, že očkování přináší nezanedbatelná rizika, přestože Ministerstvo tvrdí opak. Pro děti a mladé dospělé přitom viróza nepředstavuje rizika téměř žádná. Přesto se Ministerstvo snaží o proočkování dětské a mladé populace, což je zcela v rosporu s lékařskou etikou a zásadou předběžné opatrnosti.

Vyzýváme tedy Ministerstvo zdravotnictví, aby se okamžitě přestalo chovat k očkovaným jako k bezinfekčním, aby okamžitě přestalo propagovat a podporovat očkování dětí a mladé populace, aby přestalo doporučovat očkování lidem, kteří kovid prodělali, a aby začlo doporučovat osvědčené léčebné postupy.

Ministerstvo zdravotnictví má dostupná data k dispozici a přesto z nich nevyvozuje žádné důsledky. V současné době tak zcela nepokrytě jedná proti zájmu zdraví našich občanů. Nezbývá než otevřeně protestovat a snažit se jakýmikoliv způsoby o zastavení tohoto jednání proti občanům naší země. Vyzýváme proto všechny občany, aby podpořili demonstraci 17. listopadu na Staroměstském náměstí od 15 hodin.

 

Václav Hrabák
předseda Poočkování, z. s.
poockovani.cz