Facebook Instagram

Mezinárodní den poškozených očkováním – 3. červen


Dnes, 3. června, si jako každý rok připomínáme Mezinárodní den poškozených očkováním. Na celém světě budou lidé zapalovat svíčky a nosit modrooranžové stužky na podporu těm, které očkování trvale poznamenalo. A také jako vzpomínku na ty, kteří již kvůli očkování nejsou mezi námi.

Lidé často vůbec netuší, že očkování s sebou nese rizika, protože jim to lékaři neřeknou. Lékaři, kteří přísahali, že nebudou škodit lidskému zdraví. Pediatři jsou cíleně školeni k tomu, aby jakékoliv podezření na nežádoucí účinky odmítali coby nesouvisející s očkováním, a to kvůli tomu, aby se očkovalo dál. A po další dávce může dojít k nezvratným změnám. Nazveme-li to správným jménem, pediatry někdo školí k tomu, aby lhali a poškozovali zdraví dětí.

Namísto toho, aby se Ministerstvo zdravotnictví zabývalo rostoucím počtem dětí s poškozeným zdravím po očkování a revidovalo očkovací kalendář, přidalo další hrazenou vakcínu, kterou je nutné začít očkovat do půl roku věku dítěte (proti meningokoku skupiny B). To s sebou přinese další očkovací zátěž těch nejmenších a tím i zvýšení počtu a závažnosti poškození po očkování. Podle odborných odhadů přibude každoročně v ČR několik tisíc dětí s dlouhodobými závažnými neurologickými nebo imunologickými problémy způsobenými očkováním. Podle zveřejněné studie (Pentagon study: Flu vaccines increase risk of coronavirus by 36%) lidé očkovaní proti chřipce jsou až o 1/3 náchylnější k onemocnění koronavirem. Je tedy možné, že za mnoho úmrtí spojených s koronavirem může právě očkování proti chřipce. A přitom Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim ještě více toto očkování podpořit.

Letos se však objevila ještě mnohem větší očkovací hrozba než dříve, a to plošné očkování proti koronaviru. Očkování většiny populace novou nevyzkoušenou vakcínou představuje ohromné riziko. A nyní se již dokonce spekuluje o tom, že pro výrobu této nové vakcíny by bylo možné použít moderní generaci vakcín. Vakcíny této nové generace budou obsahovat genetickou informaci, podle které sám člověk začne vyrábět protein, proti kterému bude následně vytvářet protilátky. (Poslechněte si například závěr rozhovoru s Janem Pačesem z Ústavu molekulární genetiky AV ČR – od 27:40 (1).) Tedy kvůli mediálně nafouknuté hrozbě koronavirové epidemie chtějí vědci a jejich chlebodárci vpravit miliardám lidí injekčně vakcínu, která může pozměnit lidský genom. Něco, co bychom ještě před pár lety považovali za hororové sci-fi. Nejen na toto nebezpečí upozorňuje lékařů a terapeutů alternativní medicíny „Výzva zdraví a svoboda“ (zdraviasvoboda.cz). 

Ukazuje se, že hrozby, které přináší očkování, jsou stále větší a Ministerstvo zdravotnictví proti těmto hrozbám nedělá nic. Naopak je zvětšuje. Je proto důležité nenechat se zastrašit, přestože bezhlavý způsob očkování je masově podporováno reklamou, PR články, šikanou ze strany Ministerstva zdravotnictví, cenzurou na internetu. Celosvětové očkovací programy jsou koordinovány a sponzorovány dříve naprosto nedotknutelnou organizací WHO. Organizací, jejíž fungování je tak sporné, že jí přestal podporovat i americký prezident, a jejíž největší podporovatel je soukromá osoba – Bill Gates. Člověk, o jehož láskyplné povaze můžeme velmi oprávněně pochybovat.

Dnes můžeme zapálením svíčky podpořit všechny, kterým očkování vzalo zdraví, a zavzpomínat na ty, které stálo život. Virtuální svíčku můžete zapálit na webové stránce lightacandle.eu. A zítra se můžeme postavit očkovací šikaně ze strany státu. A postavit se těm pediatrům, kteří při očkování nepřihlížejí ke zdravotnímu stavu dítěte a předchozím reakcím na očkování. Takovýchto pediatrů naštěstí ubývá, jelikož někteří postupně začínají vidět, co očkování u některých dětí skutečně způsobuje, a těmto lékařům děkujeme za jejich odvážné postoje. Nicméně těch, kteří to vidět stále odmítají a věří školitelům z farmaceutických firem, je stále hodně. Musíme se tomu postavit. Kvůli dětem.

 

Václav Hrabák
předseda Poočkování, z. s.


zdroje:

(1) https://plus.rozhlas.cz/molekularni-genetik-paces-hlavni-otazka-je-jak-si-na-sebe-virus-a-clovek-jako-8203491

 

Velká Británie

Polsko