Facebook Instagram

SERIÁL I. – Předčasné selhání účinků očkování v důsledku příliš rychlého vzniku nových mutací a variant viru SARS-CoV-2


V rámci seriálu Rizika očkování proti SARS-CoV-2 genetickými vakcínami uvádíme první díl:

Riziko první: Předčasné selhání účinků očkování v důsledku příliš rychlého vzniku nových mutací a variant viru SARS-CoV-2

Úvod

Miniseriál o očkování genetickými vakcínami představuje rámcový seznam jeho možných rizik, který je určený laické veřejnosti.Nejedná se o zpracování dostatečné a úplné. Jednotlivá rizika jsou pouze stručně představena a vysvětlena ve svém hlavním principu. Odkazy a citace jsou demonstrativní. Prokazují existenci reálného vědeckého a teoretického základu zmíněných rizik. Jednotlivé díly tohoto seznamu mají za účel navést zájemce „na stopu“ přesnějších vědeckých informací a důležitých otázek a souvislostí. Je na odpovědnosti každého člověka posoudit si zjištěná pro a proti očkování a rozhodnout se sám, nebo své zdraví a život svěřit doporučením jiných osob a institucí.

Informace mohou lidem nejen pomáhat, ale také jim objektivně uškodit. Kdo negativně vyznívající informace o očkování aktivně nehledá, ten by dílům seznamu neměl věnovat pozornost. Jste-li už naočkovaní nebo jste pevně pro očkování rozhodnutí, nebudou vám tyto informace již užitečné. Zabývat se jimi z pouhé zvědavosti není podle mého názoru a přesvědčení rozumné. Proto jsem zpracování tohoto seznamudlouho odkládal.Ke zpracování mne přiměly až zjevné a neskrývané plány na proočkování dětí a velmimladých lidí.

 

Komu jsou díly seznamu určené a komu mohou být užitečné?

 

  1. Obsažené informace mohou pomoci a podpořit ty z vás, kteří se o podstoupení očkování zatím teprve rozhodují.

  2. Mohou pomoci mladým a v mediální a politické propagandě zatím ještě nezkušeným lidem.

  3. Mohou pomoci rodičům dětí, které o svém očkování/neočkování zatím nemohou rozhodnout kritickým a informovaným způsobem samy.

  4. Užitek z nich mohou mít i ti, kteří jsou dnes vystaveni velkému a nekritickému tlaku svého okolí na podstoupení očkování nebo za svůj odmítavý postoj k němu.

Vám i vašim nejbližším přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a krásná přání a představy o tom, do čeho se po tomto velkolepém představení, chcete probudit…

 

„Kdo jinému jámu kopá, ten má v ruce motyku.“ (Nová mutace starého přísloví.)

 

 

Virus SARS-CoV-2 velice rychle mutuje a vytváří mnoho nových virových variant. (Varianta viru obsahuje obvykle nakumulovaný větší počet jednotlivých nových mutací a vykazuje také některé odlišné vlastnosti.) Takto intenzivní mutagenní aktivita viru SARS-CoV-2 se ještě začátkem roku 2020 neočekávala. Virus v tomto ohledu nemile překvapil. Původní očkovací strategie byly navrženy a počítaly s výrazně pomalejší mutagenní aktivitou. Již více z nových virových variant SARS-CoV-2 dokáže velmi účinně unikat původní (staré) imunologické ochraně lidí, kteří byli očkování proti původní virové variantě nebo kteří původními variantami viru přirozeně onemocněli... (celý díl seriálu neleznete v PDF: Seriál I. – Předčasné selhání účinků očkování v důsledku příliš rychlého vzniku nových mutací a variant viru SARS-CoV-2)