Facebook Instagram

Tisková zpráva: Mezinárodní den poškozených očkováním – 3. června. Připněte si modro-oranžové stužky a podpořte tak informovanost o rizicích očkování


V letošním roce již potřetí oslavíme významný Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé na celém světě si budou připomínat nejen všechny děti, ale i dospělé, kterým očkování trvale poškodilo zdraví nebo je dokonce připravilo o život. Tento den je však podporou i pro ty, kteří se o poškozené po očkování starají a kteří se často stávají obětí úřednické zvůle. Lidé na vlastní kůži prožívají, co očkování udělalo s jejich dětmi, a přitom je mnozí „proškolení“ lékaři přesvědčují, že to „není důsledkem očkování“. Očkovací lobby vynakládá čím dál větší úsilí na to, aby jakékoliv kritické informace umlčela, přičemž již sahá i k bezprecedentně nečestným způsobům. Tato strategie se však investorům evidentně nedaří a stále více lidí a rodičů si dohledává kritické informace o vakcínách a očkování na nezávislých webových stránkách a v literatuře od těch odborníků, kteří se současnou očkovací ideologií nesouhlasí.

Podpora také patří všem, kteří přes riziko osobních problémů veřejně vystupují. Právě osobní statečnost je dnes mimořádně potřebná, protože zastání z oficiálních míst není žádné. Naopak sílí perzekuce těch, kteří se na základě vlastních zkušeností snaží ochránit zdraví nejen vlastních dětí.

Lidé po celém světě budou na podporu všech poškozených i těch, kteří se jich jakkoliv zastávají, zapalovat svíčky. Letos se navíc poprvé všichni mohou přidat tím, že si na klopu kabátu, na tričko či košili připnou modro-oranžové stužky. Každý, kdo se bude chtít veřejně přihlásit k podpoře poškozených očkováním, si může koupit modrou a oranžovou stužku, rozstříhat je, sepnout špendlíkem a nosit na viditelném místě. A zbytek rozstříhat a rozdávat dalším ve svém okolí, které tato myšlenka zaujme. O poškození po očkování se musí co nejvíce mluvit. „Vakcistická“ lobby se snaží jakékoliv kritické informace potřít či zesměšnit. Snaží se zastrašit. Snaží se otrávit lidi tím, že zdánlivě jakákoliv snaha padá vniveč. Ale není tomu tak. Veškera snaha se sčítá, i když to možná není dostatečně vidět. Postupně bude přibývat lékařů, kteří pochopí, že to, co jim vtloukají do hlavy „vakcinologové“, není tak úplně pravda. Důležité je, aby nebylo pozdě.

Poškození způsobená očkováním mají různou podobu. Očkování může vést k trvalé invaliditě, která naštěstí postihne „pouze“ desítky osob ročně. Některým z nich Ministerstvo zdravotnictví již konečně slibuje „odškodné“. Dokonce „odškodné“ za smrt dítěte v důsledku očkování. Avšak nejvíce poškozených je právě těch, kteří žádné odškodnění nedostanou. Jsou to děti, které bývají opakovaně nemocné, neboť mají po očkování poškozený imunitní systém. Jsou to děti, kterým se opozdí psychomotorický či mentální vývoj, a zůstává otázkou, jestli toto opoždění v budoucnu zcela doženou. Jsou to děti, které jsou méně pozorné při výuce, které nedosáhnou takového vzdělání, jakého by bez očkování dosáhnout mohly. Jsou to děti s alergiemi, které jim znemožňují žít jako ostatní. Jsou to děti, které po očkování trpí poruchami autistického spektra, a těm ministerstvo žádné odškodné nepřizná, protože vakcinologové tvrdohlavě hájí v současné době již neudržitelný blud, že očkování s autismem nesouvisí. Jeden přední český vakcinolog se například snažil výsledky renomované studie amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), která spojitost mezi autismem a očkováním potvrdila, bagatelizovat slovy: „... se to týkalo pouze černošské populace. Vztahovat tato data na bílou rasu je naprostý nesmysl." (1) Když se nějaký lékařský fakt prokáže u černošské populace, bílou rasu by to nemělo zajímat? Setkal jsem se s několika černošskými rodiči žijícími v České republice, které pediatr před aplikací vakcíny MMR jejich dítěti rozhodně nevaroval, že u černošské populace bylo prokázáno 2,6x vyšší riziko vzniku autismu po očkování touto vakcínou.

V posledních 2-3 letech zahýbaly vědeckou obcí a kritiky očkování některé významné nové informace a poznatky. Zejména informace o velkém množství bioaktivních nečistot a nanočástic ve vakcínách, na které nikdo předtím nepomýšlel. Dále to byly informace o nebezpečném antifosfolipidovém syndromu, který se může rozvinout po některých vakcínách, přičemž teorie jeho možného vzniku je stejně zajímavá svými detaily, jakož i obecnou výpovědní hodnotou. Konečně také výrazně přibylo průkazných vědeckých studií o tom, že očkované děti jsou opravdu mnohem častěji nemocné než děti neočkované a jejich imunitní systém je po aplikací vakcín stimulován způsobem, který lze označit za „imunologické rozladění“. Na jak dlouho a do jak závažné míry, to je samozřejmě věcí vždy individuální, kterou zobecnit nelze. A samozřejmě i mnoho dalšího. Stále zřetelnější je ovšem fakt, že očkování je vědecky nedostatečně prozkoumaný a v mnohém ještě nepochopený a podceněný pokus na lidských organismech.

Můžeme si připomenout slova profesora hygieny a materiální medicíny a odborníka na vakcinaci Carla Ruaty, který zděšeně analyzoval její skutečné výsledky a již před 120 lety nám zanechal k obětem očkování svůj nezávislý odkaz: „Itálie je jednou z nejlépe proočkovaných zemí světa, pokud ne nejlepší ze všech. (…) Naše populace za posledních 20 let, konče rokem 1885, byla proočkována průměrně v rozsahu 98,5 %. Avšak epidemie pravých neštovic, kterou jsme zažili, byla něčím tak hrozným, že nic před vynálezem očkování se s ní nedá porovnat. V průběhu roku 1887 jsme měli 16 249 úmrtí na neštovice, v roce 1888 jich bylo 18 110 a v roce 1889 pak 13 413. (…) Můžete snad citovat něco ještě horšího před vynálezem očkování?“

Dětí poškozených v důsledku očkování výrazně přibývá. Každým rokem to jsou desetitisíce a jejich celkový počet již dosahuje řádově statisíců. Systém očkování v podobě, v níž je v současnosti nastaven, negativně zasahuje celou naší populaci a budoucnost naší země. Cena, kterou platíme za současný očkovací systém, je velmi vysoká. Čím dříve si to všichni uvědomíme, tím dříve můžeme začít s celkovou nápravou.Václav Hrabák
předseda Poočkování, z. s.

odkazy: (1) Co nemělo zaznít v pořadu Máte slovo www.poockovani.cz/zpravy/clanky/vaclav-hrabak-co-nemelo-zaznit-v-poradu

grafika (v jpg a illustrator pro grafické použití) www.poockovani.cz/downloads/grafika-stuhy_mezinarodni_den_poskozenych_ockovanim.zip

tisková zpráva v pdf: www.poockovani.cz/downloads/TZ_pripnete_si_stuzky.pdf