Facebook Instagram

Děkujeme poslancům, kteří hlasovali proti očkovací šikaně


Rodiče, kteří se ze závažných důvodů obávají poškození zdraví svých dětí očkováním, budou stále více šikanováni ze strany úřadů. Na rodiče, kteří si například svépomocí založili dětské kluby, aby se jejich děti mohly sociálně rozvíjet v kolektivu a oni současně mohli alespoň částečně pracovat, bude uvalen další zákaz ze strany Ministerstva zdravotnictví.


Důležité pozměňovací návrhy od poslanců Petra Třešňáka (Piráti) a Jana Farského (STAN), které by nedoočkovaným dětem umožnily jezdit na dětské tábory (zotavovací akce) nebo chodit do soukromých školek, neprošly Poslaneckou sněmovnou. Podpora návrhů těchto poslanců však rozhodně není zanedbatelná a je vidět, že přes snahy farma-lobbistů, kterých je Ministerstvo zdravotnictví plné, se mnoho zastupitelů nad daným tématem skutečně zamyslelo a neposlouchalo jen dokola omílané PR fráze z dílny ČVS a spol.


Děkujeme Daně  Balcarové, Dominiku Ferimu, Františku Elfmarkovi, Františku Kopřivovi, Františku Navrkalovi, Ivanu Bartošovi, Ivaně Nevludové, Janu Bartoškovi, Janu Čižinskému, Janu Farskému, Janu Hrnčířovi, Janu Lipavskému, Janu Pošvářovi, Janě Krutákové, Jaroslavu Dvořákovi, Jaroslavu Holíkovi, Jiřímu Kohoutkovi, Jiřímu Miholovi, Karle Maříkové, Lubomíru Španělovi, Lucii Šafránkové, Lukáši Bartoňovi, Lukáši Černohorskému, Lukáši Kolaříkovi, Marku Výbornému, Marianu Jurečkovi, Martinu Jiránkovi, Mikuláši Ferjenčíkovi, Miloslavu Roznerovi, Monice Jarošové, Olze Richterové, Ondřeji Benešíkovi, Ondřeji Polanskému, Ondřeji Profantovi, Pavle Golasowské, Petru Gazdíkovi, Petru Pávkovi, Petru Třešňákovi, Radku Holomčíkovi, Radku Kotenovi, Radku Rozvoralovi, Radovanu Víchovi, Tereze Hyťhové, Tomáši Martínkovi, Tomiu Okamurovi, Věře Kovářové, Vítu Kaňkovskému, Vítu Rakušanovi a Vojtěchu Pikalovi za to, že zvedli hlas pro tyto návrhy, a věříme, že i díky nim bude postupem času v otázce očkování ubývat totalitních praktik. Rodiče poškozených dětí jim posílají uznání a lásku. A velký dík patří také Rozaliu a Provolbu.cz za jejich snahy o osvětu mezi politiky.


Ti, kteří hlasovali proti ze zištných důvodů, jsou politováníhodní. Ty ostatní, kteří také hlasovali proti, neznalost sice neomlouvá, ale chápeme, že podlehnout masivní mediální masáži a lobbystickému tlaku je snadné. A věříme, že se touto problematikou budou  více zabývat a pochopí, o co ve skutečnosti jde.

Jak kdo hlasoval se dozvíte v tomto PDF: Hlasovani-12-2-2020.pdf

(zdroj)

 

Image by Bianca Mentil from Pixabay