Facebook Instagram

Vyšla nová brožura Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III


Je to během dvou let již třetí brožura přinášející příběhy a autentické vyprávění rodičů o tom, jak jim očkování jejich dětí změnilo život a jak je poznamenal současný systém očkování. 69 lidí zde sdílí vlastní osobní zkušenosti s tím, jak se na vlastní kůži setkali s odvrácenou stranou očkování a jaký to mělo dopad na ně a jejich nejbližší.

V této brožuře naleznete 69 příběhů a také několik příspěvků z řad fyzioterapeutů a jiných odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi poškozenými očkováním. V závěru publikace naleznete také přehled toho, čemu jsou rodiče dle svých zkušeností vystavováni v ordinacích pediatrů a také přehled nežádoucích účinků, z nichž některé vám pediatr pravděpodobně neuzná, byť se i často opakují.

Předsedkyně spolku Rozalio Martina Suchánková ve svém doslovu k brožuře říká: "Nežádoucí účinky jsou abstraktní pojem, který si často neumíme představit. Právě sdílení osobních zkušeností může přinést tu konkrétní představu proč a jak nastávají potíže a jak vypadají.”

Velmi si vážíme aktivity skupiny rodičů, kteří ve své činnosti nepolevili a dál sbírají příběhy dětí a rodin, kterým očkování významným způsbem zasáhlo do jejich životů. Jak uvedl ve svém doslovu předseda Společnosti pacientů s následky po očkování Václav Hrabák, “O problémech po očkování se mluví stále víc,  lidé již přestávají věřit tomu, že kdokoliv, kdo mluví kriticky o očkování, je blázen a fanatik.”

 

Třetí brožuru si můžete v PDF verzi stáhnout zde.

Předešlé díly brožur a informace k objednání a cenách jednotlivých brožur v tištěné verzi naleznete na stránce www.poockovani.cz/brozury.