Facebook Instagram

Výzva za svobodné šíření informací kritických k očkování


V posledních letech se v České republice i celosvětově výrazně zhoršily podmínky pro svobodné informování veřejnosti o skutečnostech kritických k současnému systému očkování. Začíná být stále více a profesionálněji bráněno šíření informací o prokázaných rizicích očkování, o podmínkách bezpečnějšího očkování, o nedostatcích vakcín i o dílčích selháních celých očkovacích plánů. Na udržení dřívější prestiže očkování mezi veřejností se vynakládá stále více prostředků ze soukromých i veřejných zdrojů. Očkovací lobby změnila svou klasickou reklamu na velice intenzivní a často lživou propagandu. Neustále přibývá dezinformací, polopravd a úmyslného zamlčování nepříjemných skutečností na straně těch, kteří především by měli informovat veřejnost o očkování nezávisle, pravdivě a vyváženým způsobem.

Média jsou široce zapojována do šíření jednostranných názorů o očkování, čímž dochází ke klamání nejen rodičů a novinářů, ale i samotných lékařů. Situace již zachází tak daleko, že začíná být dobrý téměř jakýkoliv nástroj na podporu očkování. K celosvětovému zamezování kritice očkování byly již zneužity i stěžejní internetově-informační společnosti, jako je například Facebook, Amazon nebo Pinterest. Očkovací lobby si je ve světle nových vědeckých poznatků dobře vědoma neudržitelnosti mnoha stávajících dogmat o očkování a zuby nehty se brání skutečně nezávislému přehodnocení současné očkovací politiky.

Očkování je metoda, při které jsou každému očkovanému dítěti přímo do tkání vpraveny desítky látek, o jejichž některých účincích, zejména dlouhodobých, nevíme ještě vůbec nic. Netušíme, jaké následky se mohou projevit v celé populaci třeba i za desítky let. Jelikož očkování ovlivňuje zdraví celého národa, je pro naši budoucnost životně důležité, aby se o něm vedla skutečná diskuse namísto vakcistické propagandy šířené mainstreamovými médii, odborníky Ministerstva zdravotnictví, České vakcinologické společnosti či Státního zdravotního ústavu. Budoucnost záleží na tom, jak zodpovědně a odvážně se zachová každý z nás. Nejde jen o zdraví vlastních dětí, jde o zdraví lidí v celé naší zemi. Tato výzva vznikla na podporu svobodného šíření informací kritických k očkování, která směřuje k otevření seriózní a věcné veřejné diskuse o jeho velice závažných nedostatcích a problémech.

  1. Vyzýváme rodiče, lékaře, zdravotníky, veřejné činitele, zástupce médií a kulturní sféry, ale i všechny další osoby, které se zajímají o téma očkování, aby v současné době nečestné očkovací propagandy, represí a počínajícího informačního embarga pomohli bránit svobodu slova a nezávislou veřejnou diskusi o očkování vlastním příkladem a svým jednáním. Vzhledem k sílící cenzuře na sociálních sítích je nyní stále potřebnější zejména spontánní šíření informací kritických k očkování mezi přáteli, spolupracovníky i v nejbližším okolí. Je důležité mluvit o těchto věcech osobně s ostatními, posílat osobní e-maily, neboť „lajknutí“ či sdílení na facebooku u kritických článků k očkování bude postupně blokováno.

  2. Vyzýváme všechna současná média, jejich redakce a novináře, kteří se tématem očkování zabývají, aby si reklamní a profesionálně připravené PR informace vždy doplňovali ze zdrojů k očkování kritických a aby se pokusili o nezávislou syntézu argumentů.

  3. Vyzýváme všechny očkující lékaře, aby se sami a iniciativně seznámili se všeobecně a celosvětově uznávanými zásadami bezpečnějšího očkování a aby tyto zásady ve své praxi respektovali bez ohledu na tzv. oficiální autority, které jsou často přímo i nepřímo placeny očkovací lobby a PR agenturami.

  4. Vyzýváme všechny lékařské odborníky, odpovědné osoby Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu, jakož i všechny novináře a média, aby přestali klamat veřejnost tvrzením, že za aktuální epidemiologické problémy v populaci (zejména výskyt spalniček, příušnic a černého kašle) mohou především nenaočkované a nedoočkované děti.

  5. Vyzýváme všechny lékařské odborníky a specialisty na problematiku očkování, aby přestali úmyslně manipulovat a klamat veřejnost čísly o nízké proočkovanosti dětí proti spalničkám v ČR. Jednodávkovým schématem (vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám; MMR) je u nás proočkováno stále více než 95 % dětí a dvě dávky MMR vakcíny dostává do šesti let věku stále více než 97 % dětí.

  6. Vyzýváme všechny odborníky z oblasti imunologie, vakcinologie a alergologie, aby přinášeli kritické informace o vakcínách a očkování, které jsou již předmětem diskusí ve světových vědeckých kruzích, přestože se tím mohou znelíbit svým kolegům, nadřízeným nebo lékařské komoře. Vzpomeňte si na svou přísahu „především neškodit“ a jednejte v zájmu celé populace tak, jak vám napovídá vaše srdce a svědomí.

  7. Vyzýváme všechny tvůrce národní očkovací politiky, aby upustili od šikanózních a represivních praktik (včetně nečestného administrativního nátlaku) vůči rodičům i lékařům, kteří jednají v souladu se svým svědomím a poznatky, které získali z vlastní zkušenosti nebo z kritických vědeckých informačních zdrojů. Vyzýváme tvůrce národní očkovací politiky, aby upustili od svého „patentu na pravdu“ o očkování, která se každých pět let ve světě prokazatelně mění a kterou v podstatě ještě nikdy úplně neměli a ex post ji neprokázali.

 

dne 3. června 2019

Ing. Václav Hrabák, předseda Poočkování, z. s.

Martina Suchánková za Rozalio, z. s.

Mgr. Alice Pelikánová za iniciativu Pro volbu

MUDr. Ludmila Eleková

MUDr. Judita Hofhanzlová

MUDr. Tomáš Lebenhart

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

MUDr. Jan Vavrečka

 

Výzva ve formátu pdf:

https://poockovani.cz/downloads/Vyzva_za_svobodne_sireni_informaci_kritickych_k_ockovani.pdf