Facebook Instagram

Zveme Vás na konferenci: Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba – 23. května 2018 v Praze na Novotného lávce od 15:30


Tato konference je určena jednak lékařům, homeopatům, léčitelům tradiční čínské medicíny a dalším terapeutům k rozšiřování odborných znalostí, jednak zájemcům z laické veřejnosti, kteří získají přehled o tom, jaké problémy mohou s očkováním souviset a jak je možné jim předcházet nebo je efektivně léčit.

Na konferenci vystoupí MUDr. Ludmila Eleková, Ing. Marián Fillo, MUDr. Judita Hofhanzlová, Ing. Václav Hrabák, MUDr. Dagmar Komárková, Ing. Aleš Sušický a MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

témata přednášek: Klasifikace nežádoucích účinků očkování a vakcín – Konstituční homeopatická léčba následků po očkování, kazuistiky – Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín – Homeopatická léčba následků po očkování – Zásadní nedostatky vědeckého výzkumu vakcín – Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik? – Očkování z pohledu tradiční čínské medicíny, prevence a léčba následků – Vztah homeopatie a tradiční čínské medicíny při léčbě následků po očkování.

Další informace o konferenci naleznete na www.poockovani.cz/konference

Stáhněte si pozvánku na konferenci v pdf