Facebook Instagram

Tisková zpráva: Výzva ke změně připravovaného zákona o léčitelských službách


Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo návrh zákona o léčitelských službách. Důvody k nutnosti vytvoření takového zákona jsou velmi obecné a MZ v důvodové zprávě nepřináší žádná analytická data, ze kterých by vyplývalo, že je vytvoření takového zákona skutečně potřeba. Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního pořadu, jehož pozadí vzniku se zdá být velmi diskutabilní. Jen doufejme, že se časem nepřenese příprava zákonů přímo na Kavčí hory. 

To však neznamená, že by zákon definující léčitelské služby nemohl vzniknout a nemohl by být dokonce užitečný a prospěšný jak klientům léčitelských služeb, tak i léčitelům. Text navrhovaného zákona však bohužel není vstřícný ani ke klientům léčitelských služeb, ani k samotným léčitelům. Z jeho znění je zřejmé, že nebyl připravován se zástupci léčitelů či klientů léčitelských služeb, a nevychází tedy z každodenní reality. Dále obsahuje i řadu faktických a legislativních chyb. Pokud by zůstal v navrženém znění, přinesl by neúměrnou šikanu léčitelů, omezení dostupnosti léčitelských služeb a nárůst cen za léčitelské služby, což by nakonec odnesli zejména samotní občané. Přestože důvodem ke vzniku tohoto zákona má být ochrana lidí, v důsledku by na tom právě oni prodělali nejvíce.

Cílem zákona by mělo být zdravé léčitelské prostředí a zdraví občanů naší země. Pokud má být tento zákon lidem prospěšný, je nutné přinejmenším zohlednit a zapracovat připomínky, jejichž výrazně zkrácenou a neúplnou verzi naleznete v následujících odstavcích, podrobný rozbor a zdůvodnění potom v přiloženém dokumentu. Bez této revize by měl celkový negativní dopad na zdraví populace naší země.

V návrhu zákona je pojem léčitelství vymezen velmi vágně: Léčitelské služby jsou službami, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav člověka. Tuto definici naplňují i takové služby jako kosmetika, fitness centra, výživové poradenství či prodej hygienických potřeb.

Zákon požaduje hlásit jmenovitě seznamy všech zaměstnanců poskytovatelů léčitelských služeb, což je v právním řádu ČR zcela výjimečným legislativním opatřením. Všichni zaměstnanci léčitelských služeb se tak stávají co do důležitosti absurdně nejstřeženějšími pracovníky vůbec.

Léčitelé budou mít povinnost vést zdravotní dokumentaci v rozporu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud pacient odmítne spravování svých osobních údajů. Ochrana osobních údajů dle nařízení EU je přitom přednostním unifikovaným právem.

Léčitelům má být nařízena povinnost zjišťovat a zaznamenávat údaje o zdravotním stavu klienta. To však zodpovědně mohou dělat pouze lékaři se svými diagnostickými metodami. Pro řadu léčitelů nejsou údaje o zdravotním stavu ani potřebné, ani důležité. Ke zjišťování těchto údajů slouží pacientům zcela dostatečně zdravotní služby.

Léčitelé mají být omezeni se svou praxí výhradně na místa uvedená v jejich oprávnění anebo v bytě klienta. Léčitelům by tak bylo zamezeno provádět svou léčitelskou činnost v přírodě, na specifických energetických místech, na léčitelských kurzech atd.

Léčitel by podle zákona měl uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. To by značně finančně zatěžovalo začínající léčitele nebo léčitele, kteří vykonávají svou činnost pouze v malé míře; pro řadu léčitelů by to mohlo být likvidační. Navíc by to přirozeně snižovalo odpovědnost léčitelů.

Léčitelé by měli mít také povinnost definovat a vyvěsit provozní dobu, přitom často něco takového jako provozní doba není vůbec účelné a smysluplné, pokud domlouvají léčitelská sezení individuálně.

Dozorem nad reklamními materiály léčitelských služeb mají být pověřeny krajské úřady. Reklamu na různé léčivé prostředky již však kontrolují úřady jiné, což by mohlo vést k právní nejistotě a zmatečnosti.

Věříme, že u navrhovatele zákona či u zákonodárců převládne zdravý rozum a tento zákon připraví ku prospěchu obyvatel naší země.

 

V Praze dne 25. října 2018

 

Společenství českých homeopatů, z. s.
Poočkování, z. s.
Ing. Václav Hrabák, homeopat
kontakt: vaclav.hrabak@poockovani.cz, 603 743 049

 

 

Připomínky k návrhu zákona o léčitelských službách (Poočkování)

(adresa url: https://www.poockovani.cz/downloads/Pripominky-k-nav-zak-o-lecitelskych-sluzbach-poockovani_publ.pdf)

Návrh zákona o léčitelských službách

(adresa url: https://www.poockovani.cz/downloads/Navrh-zakona-o-lecitelsky-ch-sluzbach_7.10.2018.docx)