Facebook Instagram

Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma očkování


Záznam pořadu MÁTE SLOVO S MICHAELOU JÍLKOVOU na téma očkování. Zaznělo mnoho důležitých informací, jak snížit rizika očkování a na co by si měli dát rodiče pozor při očkování svých dětí.

(celý pořad v archivu České televize) vysíláno dne 3. 3. 2016 na ČT 1

Přepis pořadu.

Z pohledu Společnosti, která hájí práva pacientů poškozených po očkování a bojuje za bezpečnější očkování, zdůrazňujeme zejména TYTO DVA BODY SNIŽUJÍCÍ RIZIKA MOŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ:


1) PEČLIVÉ SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU DĚTÍ A OČKOVÁNÍ JEN ZCELA ZDRAVÝCH DĚTÍ (od 46:13 minuty záznamu)
V. Hrabák upozornil na to, že Společnost má mnoho zkušeností s tím, že jsou očkovány i děti, které již po předešlé dávce vakcíny vykazují velmi výrazné symptomy toho, že by se u nich mohlo jednat o nějaké neurologické problémy.


Prof. Prymula potom v této souvislosti hovořil o OBROVSKÉ ROLI RODIČŮ, uvedl: „(Rodič) zná to svoje dítě a přesně ví, jak se mění … Tzn. pokud tam budou jakékoli příznaky, bude tam třeba i teplota. Já nejsem pro to, abychom očkovali se zvýšenou teplotou. Proč? Posuneme … Jakási změna chování, jestli tam je nějaký neurologický případ, tak tam bychom samozřejmě měli počkat a měli bychom detailně to dítě vyšetřit, s tím já naprosto souhlasím … Nemůžeme garantovat u všech (dětských lékařů), že to tak probíhá, někdy ty děti jsou zbytečně skutečně očkovány.“


NÁŠ APEL: Nedovolte očkovat vaše dítě při teplotě či nachlazení. Jestliže se vám cokoli na zdravotním stavu vašeho dítěte nelíbí, neočkujte a jeho zdravotní stav nejprve řešte. Nenechte se zastrašit některými lékaři ani tím, že se „musí“ naočkovat „teď,“ jinak se bude muset začít očkovat zase od začátku. MAXIMÁLNÍ rozestupy mezi 1. a 2. dávkou hexavakcíny aplikované ve schématu 2+1 můžou být až 6 měsíců a mezi 2. a 3. dávkou až 12 měsíců. V případě promeškaného očkování i déle - viz odkazy zde a zde. Navíc více rozložené základní očkování, než prezentuje oficiální očkovací kalendář, poskytuje větší imunitní odpověď organismu na očkovací látku a zároveň dává šanci organismu se lépe s očkovacími látkami vyrovnat.
Dále - jakékoli nežádoucí reakce si zaznamenejte (vyfoťte, natočte), nahlaste ošetřujícímu lékaři, trvejte na jejich zapsání do zdravotnické dokumentace dítěte a nahlášení na Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě potřeby konzultace neváhejte se na nás obrátit (poradna@poockovani.cz).


2) NEAPLIKOVAT SPOLEČNĚ V JEDEN DEN povinné očkování HEXAVAKCÍNOU a nepovinné očkování PROTI PNEUMOKOKŮM (od 36:18 minuty záznamu). Jedná se o tzv. simultánní podání vakcín.

V SPC vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 je uvedeno, že při současném podání těchto vakcín bylo zaznamenáno zvýšené procento hlášených nežádoucích účinků v podobě horeček vyšších než 38°C, křečí (s horečkou nebo bez horečky) či hypotonicko-hyporesponzivních epizod.

Zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků při společném podání těchto dvou vakcín potvrzuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv (Zpravodaj Nežádoucí účinky 2/2015: „V souladu se známými údaji uvedenými v SPC pneumokokových vakcín a vakcíny Infanrix hexa upozorňujeme, že lékaři by měli vždy dobře zvažovat současné podání hexavalentní vakcíny s vakcínou proti pneumokokovým infekcím. Skutečnost, že téměř ve čtvrtině nám hlášených nežádoucích účinků po podání hexavakcíny byla současně aplikována i vakcína proti pneumokokovým infekcím, potvrzuje již známé riziko zvýšeného výskytu nežádoucích účinků při společném podání těchto vakcín.“).

Ve dvouletém období v letech 2009 až 2011 obdržel výrobce vakcíny Prevenar 13 Pfizer celkem 1 691 hlášení o negativních reakcích, z nichž 312 případů (18%) představovalo neurologické nežádoucí reakce. Pfizer vyhodnotil tyto reakce vzhledem k tomu, jaká očkování byla v těchto případech aplikována, a rozdělil je do tři skupin: skupina, která obdržela pouze vakcínu Prevenar 13, skupina, která obdržela Prevenar 13 spolu s jinou vakcínou dohromady, a skupina, která obdržela naráz Prevenar 13 s Infanrixem hexa. Výsledky neurologických reakcí jsou následující: Z 934 dětí očkovaných pouze Prevenarem 13 vykazovalo neurologické neg. reakce 87 dětí = 9%. Z 287 dětí očkovaných Prevenarem 13 spolu s jinou vakcínou současně vykazovalo neurologické negativní reakce 62 dětí = 21%. Ze 470 dětí očkovaných Prevenarem 13 spolu s vakcínou Infanrix hexa vykazovalo neurologické negativní reakce 163 dětí = 34 % Z toho jednoznačně vyplývá, že simultánní podání více vakcín najednou ZVYŠUJE VÝSKYT NEUROLOGICKÝCH NEGATIVNÍCH REAKCÍ AŽ 4x! Při aplikaci Prevenaru 13 spolu s Infanrixem hexa docházelo mnohem častěji k reakcím typu neutišitelný pláč, křeče, hypotonicko-hyporesponzivní epizody, třes, ztráta vědomí, epilepsie, dětské křeče, absence odpovědi na podnět. Více zde.


Naším cílem je snižování rizik očkování, tedy neaplikování více vakcín společně v jeden.