JAK PŘEDCHÁZET NEŽÁDOUCÍM ÚČINKŮM OČKOVÁNÍ

I. Zásady udržení zdraví a fyziologického vývoje dítěte

Po narození se dítě postupně vyvíjí, roste, dozrává. Je povinností ale i právem rodičů o dítěti rozhodovat a s nejlepším vědomím se o něj starat. Dejte dítěti co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj a udržení zdraví.

Pokud to lze, dítě kojte. Podávejte mu vit D, probiotika. Pokud kojíte, užívejte vit C alespoň 1gram (až 5gramů) denně, stejně tak i ostatní členové rodiny, abyste si udrželi zdraví a nenakazili kojence. Vyhýbejte se velkým společnostem zvláště v uzavřených prostorech (oslavy, nákupní centra, restaurace, vlaky, tramvaje, autobusy-cestujte autem). Má-li dítě sourozence, pokud to jde, sourozence nedávejte do školky, družiny i po několik měsíců. Odložte cestování. Dítě hodně noste, nechte si poradit, jak správně na to. Pokud dítě snáší dobře nošení v šátku, poskytnete mu přirozenější podmínky pro správný vývoj, než když leží izolovaně v postýlce. Naplánujte rodině klidový režim na několik měsíců. Minimalizujete tak možnosti nákazy a poskytujete tak dítěti prostor v klidových podmínkách se vyvíjet fyziologicky. Tyto zásady dodržujte zvláště, pokud máte doma předčasně narozené dítě či odkládáte očkování z nejrůznějších důvodů.

II.. Zásady bezpečného očkování

 1. Podávejte dítěti (dospělému) alespoň 14 dní před očkování a po očkování zvýšené dávky vit C (matce, pokud kojí), vit D (Vigantol, jiné), železo ideálně ve formě tkáňové soli Ferrum Phosphoricum. Udržujete tak imunitu v dobré kondici. Zvýšení imunity dosáhnete např. užíváním imunoglukanů, které stimulují nespecifický imunitní systém ve střevě a tím i celkovou imunitní reakci.

 2. Vaše dítě očkujte jen, když je naprosto zdravé, bez infekčního, neurologického, imunitního či kožního problému. Nejen dítě ale i všichni členové rodiny musí být bez známek infekčního onemocnění alespoň 14 dní před očkováním.Očkování v období probíhající infekce by mohlo vést k závažnému průběhu předcházející infekce z důvodu snížení imunity při několika probíhajících infekcí najednou. Pokud má vaše dítě rýmu, lehce zvýšenou teplotu, rostou mu zuby s průvodními projevy (průjem, rýma, nepohoda, vztek) očkování odsuňte, i když v příbalovém letáku (SPC) vakcíny je psáno, že očkování lze při zvýšené teplotě podat. Tato informace z SPC je mířená do oblastí světa, kde lékařská péče je těžko dostupná a kde lékař potká dítě jednou za rok, proto ho očkuje i za podmínek nefyziologického stavu. Tato praxe není u nás nutná, péče v našich podmínkách je kdykoli dostupná. Naopak lékař i rodiče by měli vyžadovat naprosto zdravé dítě a počkat na období, kdy je bez potíží. Pokud je v rodině nemocný rodič či sourozenec, vyčkejte do doby uzdravení. Dítě by mohlo být již nakažené, i když zatím bez projevů, očkováním by se stav mohl významně zkomplikovat.

 3. Pokud těhotenství neprobíhalo přirozeně, dítě se narodilo předčasně, očkujte nejdříve v korigovaném věku, nejlépe s odstupem až půl roku. U předčasně narozených dětí (ale i donošených) je třeba dítěti poskytnout co nejdelší dobu na vlastní vývoj všech systémů, bez zásahu do imunity ať už očkováním či nějakou infekcí. Zvláště v prvních 6 měsících života dítěte dodržujte zásady v bodě I.

 4. Žádejte očkování v šetrnějším, ověřeném a účinném schématu 2 + 1. Nižším počtem dávek snižujete riziko vážnějších nežádoucích účinků, přitom ochrana proti nemocem je srovnatelná a pro přijetí do školky je toto schéma dostatečné. Po první dávce se očkuje druhá dávka za dva měsíce, třetí dávka nejdříve za půl roku. Zvláště v prvních 6 měsících života dítěte dodržujte zásady v bodě I.

 5. Současným podáním více očkovacích látek se zvyšuje riziko nežádoucích účinků. Nepodávejte hexavakcínu současně s pneumokokovou konjugovanou vakcínou (Prevenar, Synflorix) či s vakcínou proti rotavirům (Rotarix, Rotateq). Pokud očkujete proti pneumokokům, využijte opět povolené schéma 2+1 a dodržujte minimální 14denní odstup mezi jednotlivými vakcínami

 6. Dodržujte alespoň 5-7 dní po očkování klidový režim, jakoby dítě bylo nemocné. Vynechte cestování, návštěvy doma, nákupy, všechny sportovní či jinak fyzicky namáhavé činnosti.

 7. Zvýšení teploty po očkování je obvyklá žádoucí reakce imunitního systému, dítě je jakoby nemocné.

  V případě horečky snižujte horečku chladnými zábaly na končetinách, pokud to dítě snese, udělejte dítěti 20minutovou koupel s teplotou vody o stupeň a půl nižší než je jeho aktuální teplota. Na hrudník a hlavu nedávejte ledové obklady kvůli rychlému zchlazení a snížení teploty. Jednak jde o nepříjemnou až šokovou situaci pro dítě a jednak rychlé snížení (a zvýšení horečky) je právě principem vzniku febrilních křečí. Ideální je držet horečku na 38,0-39,0 stupně po několik hodin bez významných výkyvů za pomoci obkladů, vany, dostatku tekutin a solí (zvláště železitých). Taková horečka má ozdravný charakter, i v případě očkování jde o fyziologickou reakci.

  Při horečce nad 39st použijte event. léky s ibuprofenem (např. Nurofen, Ibalgin). Nikdy nepodávejte léky s paracetamolem (Paralen, Panadol), jelikož je podezření, že společně s očkováním zvyšuje riziko poškození nervového systému dítěte. Pokud máte zkušenosti s homeopatiky, použijte Belladonu, Aconitum, Phosphorus dle stavu dítěte. S efektem se užívají tkáňové soli, zvláště Ferrum Phosphoricum a Kalium Phosphoricum.

 8. Při jakékoli podezřelé reakci na očkování se poraďte s odborníky a další očkování odložte, po další dávce se může reakce zhoršit. Viz kontraindikace Dítě na další očkování připravte viz výše bod II.1).

 9. Očkování proti splaničkám, zarděnkám a přiušnicím MMR (Priorix) je vakcína s oslabenými, ale živými viry. Nesmí se podávat v případě oslabené imuniy, tzv. IMUNODEFICITu. Pokud je vaše dítě často nemocné, poraďte se s odborníkem, nechte stanovit stav imunity vašeho dítěte z vyšetření krve. Eventuálně odložte očkování MMR na pozdější dobu. V případě problémů s imunitou (časté infekce, ekzém, alergie, jiné) váš lékař jistě očkování odloží do doby stabilizace stavu. Pro přijetí dítěte do mateřské školy stačí podat 1 dávku očkování MMR (Priorix), již po první dávce dítě má vyžadované protilátky. 2. dávku Priorixu je s výhodou podat ještě později, než určuje vyhláška, až kolem 10. roku, chráníte dítě proti nemocem dalších 15let. viz Vakcína MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám)

 10. Velmi pečlivě zvažte očkování v době těhotenství, je otázka, zda 4 letá praxe očkování těhotných je dostatečnou zárukou, že budoucí vývoj dítěte nebude ovlivněn. Více na Očkování těhotných žen