Facebook Instagram

Chci se stát členem

Členem Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s., se může stát každý, kdo chce jakkoliv podporovat její činnost. Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. Může to být pacient či rodinný příslušník, lékař, který má zkušenosti s následky po očkování, terapeut možných následků po očkování a kdokoliv další, komu je blízká filozofie a cíle společnosti. Už jen tím, že se stanete členem, nám pomůžete prosazovat naše cíle. Jakékoliv finanční příspěvky členů jsou a zůstanou dobrovolné.

Člen se může účastnit veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a být volen do těchto orgánů. Další podrobnosti si můžete přečíst ve stanovách.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky. Budeme rádi, pokud nám do členské přihlášky napíšete i důvod toho, proč se chcete stát členem (například jestli máte konkrétní negativní zkušenosti s očkováním apod.), a zda se chcete dobrovolně podílet na činnosti spolku, a pokud ano, jakou pomoc můžete nabídnout.

Členské přihlášky zasílejte prosím na e-mailovou adresu clenove@poockovani.cz, nebo na adresu Společnost pacientů s následky po očkování z. s., Horní 2, 140 00 Praha 4.

logo