Facebook Instagram

Brožury s příběhy


Brožury v PDF si lze zdarma stáhnout zde:

Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin III
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II
Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin

JAK ZASÁHL SYSTÉM OČKOVÁNÍ DO ŽIVOTA NĚKTERÝCH RODIN

Skupina rodičů sestavila již tři brožury s názvem „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I/II/III". Ve všech dílech máte možnost seznámit se s reálnými příběhy dětí a jejich rodin, které různě závažným způsobem poznamenalo očkování a jeho současný systém v ČR.

Brožury jsou určeny nejen politikům, kteří svou činností do života těchto a mnohých dalších rodin bezprostředně zasahují, ale i odborné veřejnosti, lékařům a v neposlední řadě široké veřejnosti. Všem nabízíme možnost si tyto brožury zdarma stáhnout a přečíst. Lze je zakoupit také v tištěné podobě.

Naším cílem je zdraví dětí a jejich očkování s minimalizací rizik, což přehlížení a bagatelizování možných nežádoucích účinků vakcín vylučuje. Nerozporujeme očkování jako takové, ale způsob jeho provádění bez respektu  ke specifickým potřebám jedince. Chceme ukázat, že s očkováním a následnými reakcemi se nepojí jen zvýšená teplota či bolesti v místě vpichu, ale mnoho dalších nežádoucích účinků a navazujících aspektů. Například péče o jakkoliv postižené dítě, vyloučení již přijatého dítěte z MŠ z důvodu nekompletního očkování, finanční zátěž rodin atd.

Tyto brožury s příběhy rodin předkládáme veřejnosti proto, abychom poukázali na možné nežádoucí účinky vakcín, a podpořili tak rodiče v pečlivém sledování zdravotního stavu svých dětí před i po vakcinaci, aby případné nežádoucí účinky byly zavčas rozpoznány a předešlo se vážnějším poškozením, které by hrozily po následném očkování.

Doposud jsme přinesli 170 reálných příběhů a další se chystáme zveřejnit. Chcete-li se o svůj příběh podělit i vy, můžete tak učinit na e-mailovou adresu NUpoOckovani@seznam.cz

Brožury je možné si objednat na adrese brozury.ocko@seznam.cz,

1. brožura – (v tištěné podobě již bohužel vyprodána)
2. brožura – (v tištěné podobě již bohužel vyprodána)
3. brožura – 120,- Kč + poštovné dle ceníku České pošty