Facebook Instagram

Fake-news ze Státního zdravotního ústavu


Státní zdravotní ústav připravil pro Světový týden očkování prezentaci, která obsahuje jednu "fake-news" za druhou. Serióznost tohoto ústavu postupně bere za své a jeho webové stránky se začínají řadit k jiným dezinformačním webům.

 


fake-news 1:

Vakcíny jsou bezpečné a účinné.
komentář: Tato fake-news ani komentář nepotřebuje.

fake-news 2:

Trvale jsou monitorovány její (rozuměj vakcíny) účinky.
komentář: Pediatři jsou školeni, že vakcíny žádné vážnější vedlejší účinky nemají. Tedy pokud po aplikaci vakcíny nastane nějaký vážný zdravotní problém, s vakcínou to nesouvisí. A tedy vakcína nemá vedlejší účinky. Pokud přesto někdo nahlásí na SÚKL podezření, SÚKL to zmonitoruje. Tedy vezme to na vědomí, ale neudělá s tím stejně nic.

fake-news 3:

Pravidelné očkování chrání před závažnými nemocemi – spalničky.
komentář: Dnes již většina lidí ví, že přibližně třetinu dospělé proočkované populace proti spalničkám očkování nechrání a nemoc mezi touto dospělou proočkovanou populací vesele koluje.

fake-news 4:

Pravidelné očkování chrání před závažnými nemocemi – příušnice.
komentář: Očkování proti příušnicím před tímto onemocněním celoživotně nechrání, jen ho odsouvá do vyššího věku, kdy hrozí závažnější zdravotní komplikace, například sterilita u chlapců.

fake-news 5:

Ochrana před infekcemi očkováním je lepší, než prodělání přirozené infekce.
komentář: Proděláním spalniček nebo planých neštovic získává člověk celoživotní imunitu. Po očkování proti témuž získá pouze dočasnou ochranu, která po letech vyvane.

fake-news 6:

Odpověď imunitního systému na očkování je stejná jako po přirozené infekci, ale méně nebezpečná.
komentář: Pokud by byla odpověď imunitního systému stejná, pak by měl člověk stejně intenzivní průběh symptomů jako při nemoci. Celková odpověď imunitního systému tedy stejná být nemůže. Proto také mimo jiné očkovací projekt „spalničky" selhává, protože získaná imunita po očkování postupně vyvane. Do očkovacích látek se však záměrně přidávají různé látky, například soli hliníku, které mají imunitní systém vyprovokovat k reakci. Tyto látky (mimo jiného) však některým jedincům mohou poškodit nervový nebo imunitní systém, a menší nebezpečnost je tedy více než imaginární.

fake-news 7:

Nežádoucí účinky po očkování jsou výjimečné na rozdíl od komplikací a počtu případů úmrtí při prodělání přirozené infekce.
komentář: Nejen podle odborníků, kteří se zabývají léčbou následků po očkování, ale i podle případů hlášených na SÚKL lze odhadovat, že závažných neurologických nebo imunologických následků po očkování je 1 až 10 %. Oproti tomu úmrtnost na většinu nemocí, proti kterým se očkuje, ještě před zavedením očkování klesla na nulu.

fake-news 8:

Kombinované vakcíny jsou bezpečné a prospěšné. Očkování proti několika nemocem současně nemá žádný negativní účinek na imunitní systém dítěte.
komentář: Toto tvrzení vyplývá z předpokladu, že pokud očkování nemá vedlejší účinky, pak ani očkování proti 6 nemocem současně nemá vedlejší účinky. Jenže již úvodní předpoklad je chybný. Očkování nežádoucí účinky má. Jakékoliv kumulování a kombinování vakcín rizika dále násobí.

fake-news 9:

Jestliže přestaneme očkovat, nemoci se vrátí. Pokud nebudou lidé očkováni, začnou se nemoci, které se staly díky očkování vzácnými, znovu objevovat.
komentář: Například spalničky se začínají stále více šířit proto, že v populaci narůstá počet dříve očkovaných lidí, kterým se imunita postupně vytratila. Tedy tato nemoc se vrátila ne kvůli tomu, že jsme přestali očkovat, ale právě proto, že jsme očkovat před přibližně padesáti lety začali.

Autor komentářů po deváte fake-news již neměl odvahu číst dále a ponechává si další část na nějakou k tomu vhodnější příležitost.

zdroj dezinformací: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/EIW/WIW_2019_SZU.pdf 

 

 

foto: Designed by freepic.diller / Freepik