Facebook Instagram

Tiskové zprávy

Doporučení odborníků kdy neočkovat – tisková zpráva

(20. května 2021) Tým odborníků sestavených společností Poočkování z. s. zabývající se dlouhodobě nežádoucími účinky očkování, v němž jsou zastoupeni jak lékaři specializující se na problematiku očkování, tak léčitelé, doporučuje vzhledem k současné epidemiologické situaci a možnosti očkování pro lidi středního věku následující: 1. Nedoporučujeme očkování dospělým lidem od 18 do 60 let věku, pokud k tomu neexistují nějaké závažné důvody. Všechny vakcíny na současnou virózu jsou stále v režimu testování, dlouhodobé... celý text

Tisková zpráva: Mezinárodní den poškozených očkováním – 3. června. Připněte si modro-oranžové stužky a podpořte tak informovanost o rizicích očkování

(31. května 2019)  V letošním roce již potřetí oslavíme významný Mezinárodní den poškozených očkováním. Lidé na celém světě si budou připomínat nejen všechny děti, ale i dospělé, kterým očkování trvale poškodilo zdraví nebo je dokonce připravilo o život. Tento den je však podporou i pro ty, kteří se o poškozené po očkování starají a kteří se často stávají obětí úřednické zvůle. Lidé... celý text

Tisková zpráva: Výzva ke změně připravovaného zákona o léčitelských službách

(25. října 2018) Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo návrh zákona o léčitelských službách. Důvody k nutnosti vytvoření takového zákona jsou velmi obecné a MZ v důvodové zprávě nepřináší žádná analytická data, ze kterých by vyplývalo, že je vytvoření takového zákona skutečně potřeba. Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního... celý text

Očkovací šílenství na vzestupu - zpráva o stavu očkování v ČR (šílenství jako způsob, jímž se u nás očkuje, nikoliv očkování samotné)

(17. ledna 2018)  tisková zpráva, 17. ledna 2018 Za poslední tři roky Ministerstvo zdravotnictví (MZ) udělalo několik zdánlivě pozitivních kroků, jimiž se chtělo zalíbit očkující veřejnosti a po nichž opakovaně volala naše Společnost i další organizace. Vytvoření Pracovní komise pro problematiku očkování („očkokomise“), redukce schématu podávání hexavakcíny z 3+1... celý text

Jak se dělá mediální očkovací propaganda v podání Blesku

(19. října 2017) tisková zpráva 19. října 2017  Na serveru Blesk.cz vyšel článek v reakci na veřejné prohlášení (1) „10 věcí, které nemáte vědět o očkování“. Novináři Blesku tak názorně ilustrovali bod 10 tohoto prohlášení:

Tisková zpráva - 10 věcí, které nemáte vědět o očkování

(9. října 2017)   tisková zpráva 9. října 2017 Společnost pacientů s následky po očkování připravila informační projekt, který má širší veřejnost seznámit s málo známými, bohužel však pravdivými skutečnostmi týkajícími se problematiky očkování. Veřejnost je prostřednictvím médií obsáhle informována téměř výhradně jen o přínosech očkování, přičemž jeho stinné stránky jsou cíleně zamlčovány. 10 věcí, které nemáte vědět o očkování Očkování proti... celý text

Italská města zaplavily desetitisíce lidí protestujících proti zavedení povinného očkování

(18. července 2017) tisková zpráva 18. července 2017 Itálií se šíří vlna odporu provázená masovými demonstracemi proti zavedení povinného očkování vynucovaným vysokými pokutami a sankcemi. Již od začátku června se v italských městech konají protesty (viz obrazovou a video galerii https://www.poockovani.cz/tz2italie), které zatím vyvrcholily... celý text

Kolik je vlastně poškozených očkováním v ČR?

(2. června 2017) tisková zpráva Zastánci a propagátoři současného systému očkování již pod tlakem těch, kteří otevřeně hovoří o poškození po očkování, připouští, že očkování skutečně není bez závažných rizik. Snaží se však vyvolat dojem, že skutečné případy poškození jsou výjimečné, nejvýše pár desítek osob ročně. Podle nich se drtivé většiny lidí poškození po očkování vlastně netýká a ti, u nichž k němu přece jen... celý text

Mezinárodní den poškozených očkováním 3. června 2017 - tisková zpráva

(23. května 2017)   tisková zpráva Před rokem proběhl první ročník Mezinárodního dne poškozených očkováním, letošního ročníku se účastní mnohem více zemí a koná se i více veřejných akcí. V řadě zemí budou probíhat veřejné demonstrace či protesty proti povinnému očkování, například ve Francii, Velké Británii, Irsku, Polsku, Srbsku,... celý text

Média démonizují spalničky a neočkující rodiče. Z odpovědí MZ ČR však vyplývá něco odlišného

(3. května 2017) tisková zpráva 3. května 2017  V současné době jsou média přeplněná tématem „spalničky“ a nezodpovědností rodičů, kteří své děti proti spalničkám neočkují. To podle nich souvisí s nárůstem lokálních epidemií spalniček v Evropě, například v Itálii, Rumunsku a Belgii (1). Skutečnost, že... celý text

Vydání 1. čísla newsletteru Rozmyslete si očkování proti HPV

(23. března 2017)   tisková zpráva  V rámci postupné realizace projektu Rozmyslete si očkování proti HPV, vyšlo v přípravné realizační etapě první číslo zpravodaje. Tématem prvního čísla je současné všeobecné reklamní přeceňování přínosu očkování proti lidským papilomavirům (HPV). V odborném článku zpracovaném pro širší veřejnost, zejména pro rodiče a pro lékaře se mimo jiné dozvíte:   Jaká je současná epidemiologická situace karcinomu děložního hrdla a rakoviny řitě v ČR. Proč se lidé pod vlivem reklamy zcela mylně domnívají, že vakcíny... celý text

Zahraniční vědci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství

(9. března 2017)  tisková zpráva 9. března 2017 Začátkem roku 2016 vyzvala Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. některé odborné lékařské společnosti a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby kriticky přehodnotili doporučení k očkování žen proti černému kašli v těhotenství, a to ve světle nových vědeckých poznatků. Celou problematiku jsme pečlivě zpracovali a vyzvali odpovědné subjekty k posouzení a k uplatnění všech zásad předběžné opatrnosti v očkovací praxi. Naše veřejná výzva však byla odmítnuta, bagatelizována... celý text

Zahájení projektu „Rozmyslete si očkování proti HPV“ a spuštění informačního webového portálu ockovanihpv.cz

(11. ledna 2017) Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. se rozhodla v roce 2017 realizovat informační projekt pro širokou i odbornou veřejnost s názvem „Rozmyslete si očkování proti HPV“ zaměřený kriticky na problematiku očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Projekt je zahájen 11. ledna 2017 spuštěním webového portálu ockovanihpv.cz. Proč tento projekt a proč právě toto téma? Očkování proti HPV je pravděpodobně jedním z nejvíce kontroverzních očkování současnosti. Přes svou profesionální obhajobu i přes... celý text

V lednu 2017 začne kampaň Neočkujte proti HPV

(12. prosince 2016) tisková zpráva Dne 11. ledna 2017 bude zahájena první kampaň vyzývající k tomu, aby lidé ani sebe, ani své dcery a syny neočkovali proti rakovině děložního čípku: „NEOČKUJTE PROTI HPV“.  Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) vakcínami Cervarix, Silgard a Gardasil 9 za účelem prevence rakoviny děložního čípku a... celý text

Změna ve složení Národní imunizační komise vynucená kritiky systému očkování

(30. listopadu 2016) tisková zpráva Díky aktivitám organizací, které se vyjadřují kriticky k současnému systému očkování, přistoupil ministr zdravotnictví k jednomu velmi důležitému kroku – výrazně proměnil složení Národní imunizační komise (NIKO). V tomto smyslu se vyslovila hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová na jejím jednání: „Ke změnám ve složení komise bylo přikročeno v zájmu zajištění nejvyšší možné objektivity přípravy odborných podkladů pro řízení strategie očkování v podmínkách narůstajících... celý text

Stanovisko Společnosti k úmrtí holčičky na Jižní Moravě v den očkování MMR vakcínou (Priorix)

(3. listopadu 2016) Dne 1. 11. 2016 došlo podle informací šířících se na sociálních sítích k náhlému překvapivému úmrtí 16měsíční holčičky na Jižní Moravě v den očkování MMR vakcínou Priorix. Na naši Společnost se nyní obracejí různí lidé s mnoha dotazy k tomuto případu. Dovolujeme si na všechny odpovědět touto otevřenou formou tiskové zprávy. Informace o úmrtí 16měsíční holčičky se jeví jako pravdivá. Důkazy, že k úmrtí dne 1. 11. 2016 skutečně došlo, jsou vícečetné a podle našeho názoru dostatečně přesvědčivé. Bližší informace... celý text

Tisková zpráva - Výsledky průzkumu mezi kandidáty do Senátu na téma očkování

(1. října 2016) tisková zpráva 1. října 2016 Povinné očkování a zejména represe neočkovaných dětí, to je téma, které v ČR zajímá stále více lidí, zejména rodičů malých dětí. Očkovací politika v ČR je pochybná a její odborné odůvodnění si odpovědné orgány přizpůsobují libovolně podle potřeby. To například dokazuje i zásadní změna a překvapivý obrat argumentace našich odborníků ve vztahu k poslednímu povinnému roku... celý text

Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. k povinné účasti neočkovaných dětí v posledním roce předškolní docházky

(27. září 2016) Naše Společnost samozřejmě vítá, že neočkované a nedoočkované děti budou moci od 1. září 2017 navštěvovat mateřské školy (MŠ) alespoň od svých pěti let (poslední rok předškolní docházky). V souvislosti s touto změnou a jejím odůvodněním považujeme za důležité zmínit dvě skutečnosti: I. Až doposud bylo v ČR nepřijímání neočkovaných a nedoočkovaných dětí do... celý text

Tisková zpráva z tiskové konference – Mezinárodní den poškozených očkováním

(31. května 2016) V dubnu minulého roku proběhla na mnoha místech České republiky akce „Svíčku za včeličku“. Lidé se sešli na veřejných místech, aby vyjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování. Letos bylo pro uspořádání této akce zvoleno datum 3. června. Poprvé se také připojují lidé z mnoha dalších zemí a ve svých městech pořádají akci pod názvem „Light a Candle for the Vaccine-damaged“. Národní a mezinárodní organizace se navíc rozhodly,... celý text

Připravujeme tiskovou konferenci k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

(26. května 2016) Tisková konference se bude konat v úterý 31. května 2016 ve 14 hodin v salonku restaurace V Rohlíku na Kavčích horách
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi společně vyhlásili 3. červen

Rozhodně přihlaste své nedoočkované děti letos do školky

(25. dubna 2016) Spolenost pacientů s následky po očkování, z. s. doporučuje rodičům všech dětí neočkovaných řádně podle očkovacího kalendáře, aby letos rozhodně podali přihlášku alespoň do jedné mateřské školky. Mnozí rodiče přihlášky nepodávají v přesvědčení, že to je zbytečné, protože jejich dítě přijato nebude. To je sice velmi pravděpodobné, ale důvod pro podání alespoň jedné přihlášky je jiný. Česká republika patří mezi několik málo zbylých evropských zemí,... celý text

Tisková zpráva z tiskové konference

(20. dubna 2016) V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova, jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice. Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s Rozalio, z. s. a s nezávislými odborníky připravila ku příležitosti Evropského imunizačního týdne veřejnou prezentaci s následujícími tématy:

Připravujeme tiskovou konferenci - 20. dubna 2016

(30. března 2016) Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.,
ve spolupráci s Rozalio, z. s., pořádá tiskovou konferenci u příležitosti
Evropského imunizačního týdne
"Závažnost nežádoucích účinků je podceňována" ve středu 20. dubna 2016 ve 14 hodin v salonku restaurace V Rohlíku na Kavčích horách
(Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha – Podolí, v blízkosti areálu České televize) V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních... celý text

Stanovisko k aktuálnímu tématu infekce virem zika

(8. února 2016) V reakci na často kladené dotazy našich členů ohledně možné nákazy virem zika, jeho rizik a případné prevence jsme připravili stanovisko k tomuto tématu. V Brazílii byl za poslední necelé 4 měsíce zaznamenán prudký nárůst novorozenecké mikrocefalie (zakrnění nebo předčasné ukončení růstu mozku). To představuje přibližně stonásobný skokový nárůst výskytu tohoto onemocnění (tedy 10 000%). Virus zika byl přitom dle WHO objeven u člověka již v roce 1952... celý text

Rozhodnutí Ústavního soudu o výjimce svědomí ve vztahu k očkování

(21. ledna 2016) Dne 20. ledna 2016 rozhodl I. senát Ústavního soudu České republiky (I. ÚS 1253/14, http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ockovani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi/) o tom, že povinné očkování mohou rodiče odmítnout na základě svého svědomí. Pokud tak učiní, nemá být odmítnutí povinného očkování v takovém případě sankcionováno, ani jiným způsobem vynucováno. Toto rozhodnutí Ústavního soudu vítáme a považujeme za významné a důležité, přestože se jeho účinky dotknou a pomohou pouze malé části rodičů... celý text

Očkování těhotných žen proti černému kašli

(22. prosince 2015) Národní imunizační komise (NIKO) vydala 8. 12. 2015 jako doplnění Národní strategie očkování proti pertusi „Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice“.
(http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/doporuceni-narodni-imunizacni-komisenikopro-ockovani-tehotnych-zen-prot-per_11107_5.html) Vzhledem ke stoupajícímu počtu nemocných a rizikovosti pertuse u kojenců je jistě dobrým cílem chránit kojence před infekcí. Nicméně očkování matek v těhotenství proti černému kašli je svým způsobem vakcinologickou novinkou, o které jen velmi málo spolehlivě vědecky víme. Dříve bylo těhotenství spíše kontraindikací k podání... celý text

Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování

(7. prosince 2015) Množství nežádoucích účinků po očkování není zdaleka tak zanedbatelné, jak tvrdí oficiální stanoviska českých úřadů. Svědčí o tom i oficiální údaj Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který uvádí, že se hlásí pouze 5% nežádoucích účinků. Ale především to nejsou jen přechodné reakce jako zarudnutí v místě vpichu, horečka a podobně. Mnoho dětí ve zřejmé časové následnosti po očkování začalo trpět vážnými imunologickými, kožními či neurologickými problémy. Většina lékařů však tyto problémy bagatelizuje a místo toho,... celý text