Facebook Instagram

Tisková zpráva z tiskové konference – Mezinárodní den poškozených očkováním


V dubnu minulého roku proběhla na mnoha místech České republiky akce „Svíčku za včeličku“. Lidé se sešli na veřejných místech, aby vyjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování. Letos bylo pro uspořádání této akce zvoleno datum 3. června. Poprvé se také připojují lidé z mnoha dalších zemí a ve svých městech pořádají akci pod názvem „Light a Candle for the Vaccine-damaged“. Národní a mezinárodní organizace se navíc rozhodly, že den 3. června vyhlásí Mezinárodním dnem poškozených očkováním (International Vaccine Injury Awareness Day). Pro akci „Zapal svíčku za včeličku“ (Light a Candle for the Vaccine-damaged) byla vytvořena samostatná mezinárodní webová stránka www.lightacandle.eu. Jsou zde publikovány např. odkazy na příběhy lidí poškozených po očkování z různých zemí světa, seznam organizací, které akci vyjádřily svou podporu, a také virtuální svíčka, kterou je možné zapálit kliknutím myši jako vzpomínku na všechny poškozené očkováním. Počet nežádoucích účinků po očkování stoupá na celém světě, podobně jako v České republice. Mnoho jednotlivců a iniciativ se snaží informovat o svých zkušenostech a pozorováních oficiální instituce. Ty se však těmto problémům odmítají věnovat se skutečným zájmem a potřebnou pečlivostí.
Mezinárodní den poškozených očkováním je věnován těm, kteří mají po očkování trvalé a závažné zdravotní problémy, i těm, kteří na očkování doplatili vlastním životem. Je však věnován i těm, kteří se o postižené očkováním s láskou, nesobecky, starají. V neposlední řadě je věnován lidem, kteří pozvedají svůj kritický hlas i přes problémy, které jim kvůli tomu hrozí, a snaží se pravdivě o této problematice informovat širokou veřejnost.

Odborníci z celého světa se shodují, že po očkování mohou nastat i velmi závažná poškození zdraví včetně úmrtí. Předmětem diskuze dosud zůstávají především otázky, jaká konkrétní poškození mohou přímo souviset s očkováním a jak jsou v praxi častá. Povinně očkovat se na našem území začalo již v roce 1812. Od té doby byly na území České republiky naočkovány řádově desítky milionů osob. Přitom náhrada za poškození po očkování byla do současnosti soudem přiznána jednou, a to v roce 2013, holčičce, které po očkování proti TBC vznikl těžký zánět kyčelního kloubu. Přitom v desítkách vyspělých demokratických zemí se postižení po očkování samozřejmě a již dlouhodobě odškodňují. V USA, jejichž systém je stále předmětem veřejné kritiky pro nevstřícnost k vnímání poškození po očkování, byly přesto obětem očkování vyplaceny již více než 3 mld. dolarů. V přepočtu na počet obyvatel by poškozeným po očkování v ČR měly být vyplaceny již 2 mld. korun. Naše Společnost připravuje tým lidí, kteří budou zejména rodičům postižených dětí pomáhat. Mimo jiné se budou snažit pomoci jim se domoci náhrad za poškození po očkování od státu. Současně vyzýváme občany k solidaritě a pomoci, protože stát a úřady na poškozené po očkování pohlíží tak, jako by neexistovali. Přitom péče o ně je náročná, rodiče často nemohou chodit do zaměstnání a potřebují finanční prostředky na různé terapie a rehabilitace.

Je také důležité umět rozpoznat možná poškození po očkování. Rodiče velmi často ani netuší, že právě postižení jejich dětí by mohlo s očkováním souviset. Lékaři jim nezřídka podávají nedostatečné a nepřesné informace. To je důležité nejen pro možné žaloby o náhrady za poškození po očkování, ale velmi důležité je to i pro uvědomění si vyššího rizika zhoršení zdravotního stavu po dalším očkování. Také je to důležité pro očkování sourozenců, protože i ti mohou být více ohroženi očkováním, pokud se některé nežádoucí účinky již projevily u očkovaného sourozence. V takovém případě je nutné se o tuto problematiku dále zajímat a velmi obezřetně uvážit další očkování, přestože systém bezohledně nutí i tyto rodiče očkovat pod hrozbou sankcí, jako jsou relativně vysoké pokuty nebo nepřijetí jejich dětí do školek. Pro tyto rodiče Společnost připravuje metodické pokyny, jak postupovat v některých typických případech. Na www.poockovani.cz lze nalézt například dostupný návod, jak správně zformulovat a podat žádost o uznání vyjímky (výhrady) svědomí ve vztahu k povinnému očkování pro účely žádostí o přijetí do MŠ.

Existuje dále řada důvodů k maximální možné zdrženlivosti ve vztahu k očkování žen v těhotenství. Naše Společnost vyvíjí také aktivity toho typu, že předkládáme odborným společnostem nové vědecké poznatky k uvážení a revizi stávajících opatření a doporučení. V nedávné době jsme předložili odborným společnostem velmi významné, nové, vědecké poznatky, které se nepřímo dotýkají imunologických rizik pro plod v těhotenství a to v souvislostech známých také pro účinky vakcín a očkování. Pouze dvě odborné společnosti nám však odpověděly v tom nejobecnějším slova smyslu, že je nutné problematiku sledovat. Česká vakcinologická společnost se vyjádřila ve smyslu, že ji to nezajímá. Ministerstvo zdravotnictví nereagovalo vůbec. Námi předložené podklady byly přitom zpracovány velmi pečlivě a obsahovaly rozsáhlý vědecký citační aparát.

Ministerstvo zdravotnictví dále zamítlo žádost Společnosti pacientů s následky po očkování o členství v Pracovní komisi pro problematiku očkování. Na opětovnou žádost ze dne 15. 3. 2016 dosud neodpovědělo. Je patrné, že naše činnost a angažovanost je nežádoucí a nežádaná strukturami, které o těchto otázkách suverénně rozhodují. Pevně věříme, že veřejnost bude naše aktivity vnímat zcela opačným způsobem.

Ing. Václav Hrabák
předseda

materiály ke stažení na adrese www.poockovani.cz/tziviad