Facebook Instagram

SERIÁL II. – Fenomén protilátkami zprostředkovaného zhoršení – Antibody Dependent Enhancement (ADE)


Laická ani širší odborná veřejnost dnes nejsou dostatečně a správně informovány o jednom ze závažných rizik očkování proti virovým onemocněním. Jedná se o fenomén Antibody-Dependent Enhancement(ADE). Česky bychom mohli popsat jako: Fenoménprotilátkami zprostředkovaného zhoršení.Tento závažný jev může nastat prakticky u všech virových onemocnění a u mnohých byl také již v praxi pozorován a popsán. Nezbytnou podmínkou vzniku ADE jsou již existující protilátky vůči viru a tedy jejich přítomnost v organismu v době opakované nákazy v budoucnosti (reinfekce nebo primoinfekce po předchozím očkování).Protektivně účinné protilátky vykazují tzv. neutralizační účinek. Při své správné struktuře a dostatečné hladině působí proti vzniku a rozvoji infekce tou variantou viru, proti které byly organismem vytvořeny.

Co je podstatou ADE? Podstatou fenoménu je odlišný způsob fungování protilátek za určitých typických okolností. Mohli bychom jej označit za účinek neoptimální. V odborné terminologii se častěji užívá pojem subneutralizační účinek protilátek. Pokud subneutralizační účinek nastane, v imunitním systému organismu se rozvinou jiné procesy s odlišnými důsledky, než je tomu ve standardním případě. Je to kaskáda netypických imunologických mechanismů a procesů, které zahrnují podporu vtažení živého viru do hostitelských buněk a jeho následnou úspěšnou replikaci. Tedy přímou podporu (!) reinfekce. Při výskytu ADE dochází k mnohem rychlejšímu a závažnějšímu průběhu reinfekce, k častějším komplikacím včetně vyšší míry úmrtnosti a trvalých následků.Fenomén ADE může vzniknout několika odlišnými mechanismy. Zejména dva z nich jsou poté více známé a prozkoumané: ...

celý článek ve formě pdf: poockovani.cz/downloads/Serial-Rizika2-ADE-C19V.pdf