Facebook Instagram

Tisková zpráva - Výsledky průzkumu mezi kandidáty do Senátu na téma očkování


tisková zpráva 1. října 2016

Povinné očkování a zejména represe neočkovaných dětí, to je téma, které v ČR zajímá stále více lidí, zejména rodičů malých dětí. Očkovací politika v ČR je pochybná a její odborné odůvodnění si odpovědné orgány přizpůsobují libovolně podle potřeby. To například dokazuje i zásadní změna a překvapivý obrat argumentace našich odborníků ve vztahu k poslednímu povinnému roku předškolní docházky a umožnění účasti i neočkovaným dětem (viz naše stanovisko ze dne 27. 9. 2016 na našich stránkách www.poockovani.cz). Situace v očkování a jeho vynucování v ČR je přitom objektivně extrémní, pokud ji srovnáme se situací v naprosté většině zemí Evropy.

Je u nás stále více rodičů, jež by rádi upřednostnili politiky, kteří mají zdravý názor na nesmyslné represe v očkování, které se u nás v porovnání se západními zeměmi Evropy blíží v podstatě k diktatuře. Dokonce i u sousedů, kteří mají podobnou postkomunistickou historii jako naše země – v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku – je situace pro neočkované děti významně příznivější.

Proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. oslovila před blížícími se senátními volbami všechny kandidáty a položila jim šest důležitých otázek. Z 233 oslovených kandidátů se nám podařilo získat jejich názorovou pozici od celkem 89 (38%) z nich. Tyto kandidáty lze proto považovat za politicky transparentní v otázkách očkování. Je možné, že toto osloví a přesvědčí, nebo případně i odradí některé další voliče, dle individuálních preferencí.

Výsledky průzkumu a stanoviska jednotlivých kandidátů do Senátu PČR jsme přehledně zpracovali na našich webových stránkách (www.poockovani.cz/volby). Zde se mohou zájemci podívat, zda se právě v jejich volebním obvodu nalézá či nenalézá kandidát s takovými názory k otázkám očkování, které by chtěli zohlednit a případně upřednostnit v rámci své vlastní politické volby. Výsledný graf názorových pozic kandidátů včetně otázek ve zkrácené formě naleznete na 2. straně této tiskové zprávy.

 

Ing. Václav Hrabák

předseda

 

Tisková zpráva - Výsledky průzkumu mezi kandidáty do Senátu na téma očkování (formát PDF)