Facebook Instagram

Připravujeme tiskovou konferenci - 20. dubna 2016


Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.,
ve spolupráci s Rozalio, z. s.,

pořádá tiskovou konferenci u příležitosti
Evropského imunizačního týdne
"Závažnost nežádoucích účinků je podceňována"

ve středu 20. dubna 2016 ve 14 hodin v salonku restaurace V Rohlíku na Kavčích horách
(Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha – Podolí, v blízkosti areálu České televize)

V důsledku rozsáhlých mediálních kampaní ve prospěch očkování a také některých zásahů státních orgánů proti svobodě slova, jsou dnes ve veřejné diskusi upozaďovány kritické názory k současnému systému očkování v České republice.

Právě proto Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., vybrala některá vhodná témata a ve spolupráci s nezávislými odborníky připravila tuto veřejnou prezentaci.

Mimo jiné se od účastníků konference dozvíte:

- Ing. Václav Hrabák (předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.) Přehlížení a bagatelizování nežádoucích účinků a jak je jim možné předcházet. Poškození po očkování je mnohem rozsáhlejší problém, než tvrdí jeho propagátoři. Nový objev popisuje možné riziko očkování těhotných žen, je nutná obezřetnost. Informace o připravovaném mediálním projektu, jenž má informovat a vzdělávat rodiče dětí i lékaře. Autentické výpovědi rodičů.

- Miroslav Vácha (místopředseda společnosti Rozalio, z. s.) Zpráva z činnosti komise pro očkování při MZ. Diskriminace nemocných dětí, bezmoc vůči státním orgánům a represe státu. Případy dětí, které nemohou jít do školky nebo jet na tábor, ač v jejich zdravotním stavu může být očkování velmi rizikové. Nemožnost nástupu do zaměstnání, závislost na sociálním systému... Příběhy, kterým lze předejít.

- MUDr. Ludmila Eleková – Vědecky popsané mechanismy poškození zdraví očkováním. Negativní zkušenosti lékařů, kteří dbají zvýšené opatrnosti při očkování dětí, se státními orgány.

- MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. – Základní vztahy lidských práv a očkování a co z toho vyplývá. Mechanismy korupce očkujících lékařů, jak je tato dnes prováděna.

- Zuzana Candigliota (právnička Ligy lidských práv) – představí dva nové právní případy týkající se povinného očkování – první je o přitvrzování státní represe a nepřiměřené pokutě 40.000 Kč školce za přijetí neočkovaných dětí, druhý se týká dítěte ochrnutého po povinném očkování, jehož rodiče se budou domáhat po státu odškodnění za zdravotní újmu.

Na místě bude novinářům k dispozici tisková zpráva.
Harmonogram – 14:00 příspěvky účastníků – 14:40 diskuse – 15:00 závěr

Svou účast na konferenci, prosím, potvrďte na e-mail: media@poockovani.cz do 18. dubna 2016.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Václav Hrabák, Tel.: 603 743 049.