Facebook Instagram

Přání k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním od českých a slovenských osobností


Přeji IVIAD (International Vaccine Injury Awareness Day, Mezinárodní den poškozených očkováním - pozn. redakce), aby získal respekt stejný, jaký si zaslouží všichni děti a dospělí s negativními následky po očkovní - respekt nejvyšší. Přišli do ordinací zdrávi a odešli často s doživotním postižením. Také přeji IVIAD, aby připoutal pozornost odborné veřejnosti a nasměroval jejich vědecké priority dosud opomíjené oblasti - jak rozeznat jedince, kteří nejen že nemusí z očkování profitovat, ale mohou mít trvalé následky. A jako poslední přeji IVIAD, aby dokázal nastartovat tak potřebný dialog prostý nedůvěry a dehonestování, plný otevřené mysli a pokory k vědě a přírodě.

MUDr. Jana Gandalovičová, lékařka

 

Lékaři, vědci i široká veřejnost přijali v minulém století očkování jako úspěch moderní medicíny, který zbavil lidstvo mnoha nemocí, na které umíraly tisíce dětí v minulosti. Tato představa se udržuje jako dogma medicíny lege artis stále. Očkování se bere jako rutinní výkon a pediatři nemluví s rodiči o možných nežádoucích účincích jak povinných tak doporučených vakcín. Zkušenosti z celého světa však ukazují, že vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt naprosto zdravého dítěte.
Nikdo si jistě nepřeje, aby nám děti umíraly na záškrt, meningitidy nebo černý kašel. Je smutné, že v diskusích o bezpečném očkování se vytvořily dva zdánlivě nesmiřitelné tábory: zastánci očkování a jeho kritici. Je smutné, že mezi nimi je „nulový dialog“. Ti, kteří poukazují na rizika očkování, jsou hanlivě označováni jako odmítači, antivax, biomatky a šarlatáni.
Poškození způsobované vakcínami nabývá neobvyklých rozměrů. Současná generace dětí představuje veliký experiment, který již nyní ukazuje, jak nebezpečné jsou vysoké dávky etylrtuti, hliníku nebo i podávání živých virů kojencům a batolatům. Jsou doporučovány stále další vakcíny těhotným ženám. Za posledních 30 let se nebývale zvýšil počet autistů. V USA s nejvyšším počtem vakcín se od jednoho autisty na 10 000 dětí jejich počet zvýšil na jedno ze 45.
Kolik dětí bude muset být poškozeno nebo zemřít, aby vakcinologové byli ochotni revidovat současné přístupy v ochraně veřejného zdraví? Jak odborné publikace, tak zkušenosti tisíců rodičů poskytují dostatek důkazů o tom, že některé vakcíny mohou některým dětem škodit i o tom, že některé z nich jsou neúčinné.
Loňská akce Svíčku za včeličku i brožury Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin, zahájily v ČR možnost dialogu. Také vznik Mezinárodního dne poškozených očkováním v letošním roce nabízí platformu všem vakcinologům, pediatrům, imunologům a badatelům, aby se zodpovědně začali zabývat realitou.
K tomuto dni přeji všem dětem ještě nenarozeným, kojencům, batolatům i dospívajícím dívkám, aby nemusely nadále sloužit jako testovací soubory neúčinných a zbytečných vakcín.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., vědkyně

 

Přála bych k  tomuto dni, aby lidé, lékaři, farmaceuti, rodiče nepodléhali síle zvyku, nátlaku, finančnímu prospěchu, pohodlnosti, ale přemýšleli a dívali se, jaké ovoce vakcinace přináší. Vždyť naši nejmenší jsou závislí na našem postoji. Při této příležitosti bychom si měli připomenout některé omyly minulosti. Vídeňského doktora Semmelweise, který upozorňoval své kolegy na nutnost umývat si ruce, když lékař přechází z  pitevny k  rodičce, lékařská veřejnost tak zesměšnila, že se pomátl. Přes evidentní úspěch si jeho starší kolegové odmítali připustit, že by za smrtí rodiček mohli stát oni sami. Nyní je za svůj osvícený názor ctěn. Při epidemii cholery zakazovali lékaři nemocným pít, ač tito umírali na dehydrataci. Již v  té době se mnohým laikům zdálo toto opatření poněkud nesmyslné. Dnes je samozřejmé, dodat při průjmech dostatek tekutin.
Přeji světu, aby uviděl, co je zjevné a co má před očima v osudech dětí poškozených vakcinací.

MUDr. Judita Hofhanzlová, lékařka

 

Přání ke zrození Mezinárodního dne poškozených očkováním:
Další krok v dlouhém, tuhém boji ...
Poškození dětí je pro pozorné rodiče i pozorné pediatry do očí bijící. Proto věřím, že zdivočelá vakcinace, co by komerčně zneužitý dobrý úmysl, bude zkrocena ... Je to otázkou času - a ovšem i vyčerpávajícího boje. Moje úcta patří všem kolegům i rodičům, kteří neváhají riskovat profesní i osobní sankce. Něco o tom vím ...
Věřím, že i tento Den zkrátí tento čas - i utrpení způsobené vakcínami.

MUDr. Tomáš Lebenhart, lékař

 

Vyhlášení Mezinárodního dne poškozených očkováním považuji za jeden z nejrozumnějších činů posledních let v této oblasti. Nad přímočarý rámec tématu by neměl být lidmi přehlednut jeho symbolický a konceptuální význam. Tento mezinárodní den je mj. i tichým vzkazem. Je vzkazem nesmírně významným a já pouze doufám, že jej pochopí stále více lidí.

Je to vzkaz svobody. Je to skryté sdělení o vůli lidí vzít si své osudy zpět do svých vlastních rukou. Je to nejhlubší vzkaz našeho vlastního svědomí a související odpovědnosti za vlastní životy. Za jejich rizika i za jejich ochranu. Je to vzdor loupeži našich základních práv a svobod podaný na pozadí klidného odporu vůči mocenské uzurpaci reality věcí. Je to svobodné a upřímné vyjádření přesvědčení těch, kterým můžete věřit. Můžete jim věřit i navzdory všudypřítomnému diktátu, represím a strachu z komerčních komand, které realitu věcí záměrně křiví a kterým věřit - je zkrátka životu nebezpečné. Je to hlubší vzkaz lidí, kteří začali nacházet a brát si zpět, co jim bez výjimky patří. Začali totiž jednat a hovořit podle svého vlastního svědomí a jsou připraveni nést související odpovědnost. Přitom je to vzkaz tichý, šířený v klidu a v míru. Je to vzkaz prostý boje, prostý urážek, hanobení i reklamních triků. Promlouvá mezi svými řádky inteligencí, moudrostí a poznáním. Je to vzkaz člověka člověku.

Tak ke mně hovoří a tak na mne působí svobodné vyhlášení Mezinárodního dne poškozených očkováním. A věřím, že nezůstanu sám, kdo cítí význam tohoto dne v jeho širších souvislostech. A proto jsem zapálil svíčku dvakrát. Jednou za oběti očkování, a jednou za to ... všechno ostatní.

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D., lékař

 

Přeji všem lidem, kterým očkování způsobilo újmu na zdraví, aby se i v České republice konečně domohli důstojného finančního odškodnění.

Zuzana Candigliota, právnička

 

Deklarovaným účelem očkování je ochrana populace (zejména dětí) před úmrtím nebo závažným poškozením zdraví. Bohužel, právě to může způsobit v nejednom případě i samo očkování. Propagandistická mašinérie farmaceutického průmyslu však prokazatelně bagatelizuje nežádoucí účinky všech svých výrobků, vakcíny nevyjímaje. Hlášení nežádoucích účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv naprosto selhává a hlášen je jen nepatrný zlomek jejich celkového počtu. Hlásit nežádoucí účinky je však nesmírně důležité pro správné vyhodnocení (ne)bezpečnosti vakcín a dnes už je mohou hlásit i pacienti resp. jejich rodiče sami přes internetový formulář, a to i bez asistence jejich obvodního lékaře. Proto velmi vítám iniciativu "Zapal svíčku za včeličku", která letos přerostla do Mezinárodního dne poškozených očkováním a která pomáhá zvyšovat obecné povědomí o nežádoucích účincích očkování a snaží se uctít si jejich oběti. Vzhledem k tomu, že pozitivní změna shora (ze strany ministerstva zdravotnictví, lékařských svazů či výrobců vakcín) se ukazuje jako úplně neprůchodná a nerealistická, je načase, aby se ve větší míře chopili činu jednotliví občané - na prospěch svůj i prospěch svých dětí, protože naše děti jsou naše budoucnost.

Ing. Marián FILLO, Žilina, Slovensko, šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk

 

Mezinárodní den poškozených očkováním vnímám pozitivně jako důstojné připomenutí všech dětí i dospělých, kterým následky po očkování zasáhly do života. Tento den je i vzkazem a upozorněním, že očkování může mít nežádoucí účinky a je nutné ho vždy provádět s ohledem na každého jednotlivého člověka, jeho potřeby a zdravotní stav. Každý zákrok, který má byť i malá rizika, je nezbytné provádět s jasným cílem a tím je minimalizace rizik. Aby byla bezpečnost při očkování co nejvyšší, měli by pacienti a lékaři především spolupracovat, společně na základě kontrétní situace najít ideální očkovací plán, sledovat, jak pacient očkování snáší a při případných problémech postup volit s ohledem na pacientovy reakce. Takto se bohužel nepostupuje vždy a to vidím jako hlavní důvod, proč lídí poškozených po očkování přibývá. Nechť je nám je 3. červen mementem i světlou nadějí, že změna je možná! Pacient má právo volit a rozhodovat a lékař má očkování pouze nabízet a pečlivě ho provádět!

Martina Suchánková, ROZALIO

 

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa pripája k Medzinárodnému dňu poškodených očkovaním, pretože je potrebné poukázať na smutné príbehy skutočných ľudí, o ktorých sa veľa nehovorí. Aj naše občianske združenie má vo svojich radoch mnoho členov, ktorých rodiny trpeli kvôli vážnym nežiaducim účinkom očkovania. Niektorým tragédiám by snáď bolo možné predísť, keby si rodičia a najmä lekári všimli negatívne zmeny po skorších dávkach vakcíny a keby zabránili podaniu ďalších dávok.
Naše združenie sa preto snaží zvýšiť informovanosť prostredníctvom webovej stránky rizikaockovania.sk a spoluprácou s mesačníkom Dieťa i ďalšími médiami. Hoci v ostatných rokoch sa informovanosť zlepšila, a to aj zásluhou partnerských organizácií a statočných jednotlivcov, stále nie je dostatočná. Chceme apelovať na rodičov, aby sa dôkladne oboznámili s vakcínami a ich predpokladanými účinkami, a aby hlásili nežiaduce účinky Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Chceme apelovať na lekárov, aby si všímali zdravotné problémy časovo súvisiace s očkovaním, aby priznávali nežiaduce účinky vakcín a v prípade podozrenia zodpovedne zvažovali ďalšie očkovanie. Apelujeme na parlament, aby zrušil povinnosť očkovania a konečne zaviedol systém odškodňovania, ktorý by pomohol k liečbe a dôstojnému životu ľudí poškodených očkovaním. Každému, kto k očkovaniu pristupuje zodpovedne, želáme pokoj a múdrosť pre dobré, informované rozhodnutia.

Mgr. Peter Tuhársky, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 

Video vzkaz od předsedy EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance) Dr. Krise Gaublomma

Více k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním

Více k akci Zapal svíčku za včeličku