Facebook Instagram

Vyjádření NIKO k naší žádosti o stanovisko k současnému podávání dvou a více vakcín současně


Národní imunizační komise se vyjádřila na svém jednání dne 9. února 2016 k naší žádosti o stanovisko k současnému podávání dvou či více vakcín v jeden den kojencům a batolatům. NIKO takový postup označila za lege artis a zmínila již známý fakt, že simultánní podání je dle SPC jednotlivých vakcín možné. NIKO se však nezabývala našimi námitkami, že zvýšené riziko vzniku nežádoucího účinku nemá žádné opodstatnění, dále že v případě nežádoucí reakce není potom ani možné rozpoznat, na kterou vakcínu dítě špatně reagovalo a není tedy možné nežádoucí účinky správně a objektivně vyhodnotit. Nereagovala ani na naši četnou zkušenost, že mělo-li dítě po očkování více vakcínami současně nějaké nežádoucí reakce, rodiče odmítají pak jakékoli další očkování, což jistě není žádoucí.

Současné podání dvou či více vakcín v jeden den vyvolává zcela zbytečně výraznější reakce, než časové rozdělení těchto vakcín.

Při současném podání

- bylo zaznamenáno zvýšené procento hlášených nežádoucích účinků v podobě horeček vyšších než 38°C, křečí (s horečkou nebo bez horečky) či hypotonicko-hyporesponzivních epizod (uvedeno v SPC vakcín)

- se zvyšuje výskyt neurologických negativních reakcí až 4x (viz materiál výrobce Prevenaru: http://ddata.over-blog.com/…/emea-responses--Prevenar-13-Pf… )

- ve čtvrtině hlášených nežádoucích účinků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2014 po podání hexavakcíny byla současně aplikována i vakcína proti pneumokokovým infekcím Pokud lékař provede lékařský zákrok neopodstatněně s vyšším rizikem, když může zvolit riziko nižší, pak takový postup není postup lege artis, tedy podle pravidel lékařského umění. Neboť základní pravidlo lékařského umění je „především v ničem neškodit“ (Primum nil nocere).

Jsme přesvědčeni o tom, že by mělo být PLOŠNĚ DOPORUČENO ODDĚLENÉ PODÁVÁNÍ VAKCÍN, jakožto jedno z opatření ke zvýšení bezpečnosti očkování a minimalizaci jeho rizik.

Za zvýraznění stojí tato část ze zápisu: „Očkující lékař se musí řídit platnými doporučeními pro aplikaci jednotlivých očkování a v rozsahu SPC o nich informovat rodiče včetně uvedení informace o možných reakcích po očkování. Rodiče by měli dostat před vlastním očkováním informaci o možnostech aplikace očkovací látky včetně doporučených intervalů mezi jednotlivými aplikacemi.“

Pokud lékař ví, že je jeden ze zákroků rizikovější, měl by doporučit ten méně rizikový. V nutných případech může přistoupit k rizikovějšímu, protože je to popsané v SPC, ale toto by mělo být pouze výjimkou, nikoliv pravidlem. A samozřejmě nutnost znamená nutnost zdravotní, nikoliv například nástup do školky a podobně. Členům NIKO doporučujeme někdy vyrazit mezi rodiče a zeptat se jich, jak jsou svým lékařem o možných rizicích SKUTEČNĚ informováni. Možná se budou divit, jak teorie a praxe je od sebe na hony vzdálená ... Abychom našim odborníkům toto zjišťování ulehčili, připravili jsme společně s Rozalio o.s. dotazník pro rodiče, kteří u svých dětí očkovali jak povinnou hexavalentní vakcínu, tak nepovinnou vakcínu proti pneumokokům (ať v jeden den, či odděleně). Dotazníkové šetření stále ještě probíhá a jeho výsledky budou prezentovány na dalším jednání Pracovní komise pro problematiku očkování. Dotazník je dostupný zde: https://docs.google.com/…/1sJd20GjsFlNQgBukjrqPBmN…/viewform  Podělte se i vy o své zkušenosti, jeho vyplnění vám nezabere více než 10 minut.

Je jistě dobrým signálem, že se NIKO zabývala ve dvou bodech z pěti stanovisky a návrhy naší Společnosti, avšak je orgán, který ignoruje klinické poznatky a bezpečnost dětí kompetentní k vytváření očkovací politiky státu? V Německu je podobný zákon o možnosti povinného očkování jako v České republice. U nás je povinné očkování proti 9 nemocem, v Německu je toto očkování dobrovolné. O tom, jaké očkování je povinné, rozhoduje právě NIKO, a to za zavřenými dveřmi bez jakékoliv kontroly z vnějšku. Pokud NIKO ignoruje odborná lékařská doporučení, neměla by rozhodovat o tak závažných věcech, které se dotýkají zdraví celé populace, bez možnosti její rozhodnutí revidovat. Současně je potřebné se zabývat tím, jak skutečně odborná tato komise je.

Naši žádost o stanovisko a výňatek ze zápisu přikládáme.

Žádost o stanovisko k simultánní aplikaci dvou či více vakcín kojencům a batolatům (PDF)

Celý zápis NIKO z 9. 2. 2016: http://www.mzcr.cz/.../zapis-ze-zasedani-narodni-imunizacni-k...