Facebook Instagram

Vydání 1. čísla newsletteru Rozmyslete si očkování proti HPV


 

tisková zpráva 

V rámci postupné realizace projektu Rozmyslete si očkování proti HPV, vyšlo v přípravné realizační etapě první číslo zpravodaje. Tématem prvního čísla je současné všeobecné reklamní přeceňování přínosu očkování proti lidským papilomavirům (HPV). V odborném článku zpracovaném pro širší veřejnost, zejména pro rodiče a pro lékaře se mimo jiné dozvíte:

 

 1. Jaká je současná epidemiologická situace karcinomu děložního hrdla a rakoviny řitě v ČR.

 2. Proč se lidé pod vlivem reklamy zcela mylně domnívají, že vakcíny proti HPV je mohou ochránit proti obávané a časté rakovině konečníku.

 3. Proč se před lidmi zamlčuje, že očkování proti HPV u mužů je v podstatě určeno na ochranu homosexuálů a bisexuálů.

 4. Že dosud nebylo vědecky vůbec prokázáno, že očkování proti HPV je (jednou bude) skutečně účinné proti vzniku karcinomu děložního hrdla.

 5. Proč jsou lidé snadno oklamatelní tzv. náhradními výsledky účinků léčiv (vakcín), a že se tato technika uvádění veřejnosti v omyl nejen široce používá, ale také oficiálně omlouvá.

 6. Že existuje problém omezené účinnosti současných HPV vakcín s ohledem na větší počet rizikových kmenů papilomavirů než dokáží tyto vakcíny pokrýt.

 7. Jak může do budoucna zmařit účinky současného očkování a současných vakcín fenomén takzvané virové obměny.

 8. Šokující skutečnost, že více než 10% dětí v ČR v obvyklém věku očkování proti HPV vůbec očkováno být nemá (!), protože již HPV infekci onkogenními typy papilomavirů dříve prodělaly a pravděpodobně je mají už přítomné ve svých organismech.

 9. Které regiony v ČR mají jednu z nejnižších incidencí karcinomu děložního hrdla na světě a ve kterých to naopak odpovídá situaci a stavu v Ghaně a v Ugandě.

 10. Jak je v lidech vyvoláván reklamou nesprávný dojem, že za všechny karcinomy děložního hrdla může HPV infekce. Jaké úplně jiné významné rizikové faktory mají prokázaný příčinný vztah ke vzniku těchto nádorů.

 11. Jak účinný je preventivní screening a pravidelné gynekologické prohlídky a jak zásadně (mnohonásobně) snižuje celkový význam očkování proti HPV. Proč je ambulantní screening očkováním proti HPV jednoznačně nenahraditelný a proč je a zůstane screening primární a základní metodou prevence karcinomu děložního hrdla. Proč je očkování proti HPV metodou v podstatě duplicitní, doplňkovou a rozhodně méně spolehlivou.

 12. Jak může očkování proti HPV mít pro ochranu veřejného zdraví kontraproduktivní účinky, když jeho přehnaná reklama vyvolává zcela neopodstatněný pocit bezpečí a odrazuje mladé dívky od ambulantních gynekologických prohlídek do budoucna.

 13. Jaké triky museli vymyslet a začít používat marketingoví specialisté, aby nalákali veřejnost na očkování proti HPV při jen velice malém přínosu tohoto očkování u chlapců a mužů.

 14. Proč by si chlapci a mladí muži měli rozhodně vždy sami rozmyslet a rozhodnout, jestli se nechají očkovat proti HPV ve prospěch svých budoucích (a dosud neznámých) partnerek, které z nějakého záhadného důvodu nesnášejí již ve věku 9-14 let polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného a aluminium-hydroxyfosfát-sulfát, které jsou přítomné ve vakcíně a proč takové dívky prakticky vůbec nikdo nezná.

Ve druhém čísle zpravodaje se dále můžete těšit na překvapení. Půjde o téma, kterému bylo dosud i v zahraniční literatuře a tisku věnováno jen velmi málo pozornosti a prostoru. Je to problematika tak zvaných terapeutických vakcín HPV. Tedy vakcín zcela jiného typu a mnohem výhodnějšího mechanismu účinku. Jejich uvedení na trh se v budoucnu rozhodně očekává. Tyto terapeutické HPV vakcíny mají potenciál udělat ze současných pouze preventivních vakcín Cervarix, Silgard a Gardasil 9 s trochou nadsázky zcela překonané, nepotřebné a neprodejné „farmaceutické zboží“.

 

 

 

Newsletter je možné stáhnout ve formátu PDF na stránce www.ockovanihpv.cz.

Přímý link na PDF: ockovanihpv.cz/download/newsletter_rozmyslete_si_hpv_1.pdf

 

 

Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.

 

Tisková zpráva ve formátu PDF