Facebook Instagram

Čtyři interpelace na ministra zdravotnictví se týkaly očkování


Ve čtvrtek 19. ledna 2017 byl v Poslanecké sněmovně ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík interpelován hned čtyřmi tématy, které se týkají problematiky očkování - krytí reklamy na vakcíny vakcinačními akcemi, zákon o odškodnění následků očkování, potvrzení na tábory a výsledky Pracovní komise pro problematiku očkování a související změny zákona.

 

První interpelaci vznesl poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) ve věci krytí reklamy na vakcíny vakcinačními akcemi. Upozornil na to, že podle práva Evropské unie "je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě schvalování vakcinačních akcí jako naprostý výsměch právu EU i celé medicíně. Ministerstvo zdravotnictví totiž schvaluje vakcinační akce na zcela konkrétní vakcíny a těmto akcím navíc nedává žádný odborný obsah, jenom časový interval ..." Ministr Ludvík přislíbil vypracování podrobnějšího stanoviska v této věci.

Viz stenozáznam dotazu a odpovědi.

 

Poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) se ministra zdravotnictví dotazoval na stav přípravy zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním. Dle ministra Ludvíka se návrh na mnisterstvu připravuje, je třeba, aby ještě prošel vnitřním a vnějším připomínkovým řízením a poté bude předložen ke schválení vládě. Ministr Ludvík uvedl: "Faktem je, že podle toho, co jsem tady zatím viděl a co umím odhadnout, je, že co se na vládu dostane do konce února, to asi tady má naději. Takže asi podle toho poznáme, jestli se podaří protlačit to tím vnitřním a vnějším připomínkovým řízením včas, tak pravděpodobně bude mít ještě v tomto volebním období naději. Nicméně tak jako tak na ministerstvu ten věcný záměr zůstane. Takže v případě, že by nebyla šance, aby to prolezlo, tak předpokládám, že v příštím volebním období se k tomu asi můj budoucí nástupce nebo nástupkyně budou schopni vrátit." Je tedy zřejmé, že příprava tohoto zákona rozhodně není na ministerstvu dlouhodobě prioritou a těžko se ho v tomto volebním období dočkáme, byť je absence tohoto zákona kritizována ze všech stran.

Druhý dotaz poslance Kaňkovského se týkal potvrzení na školy v přírodě a jiné zotavovací akce. Kaňkovský již dříve navrhoval vázat vydávání těchto potvrzení na pravidelné preventivní prohlídky dětí, tedy by se jeho platnost prodloužila na 2 roky. Ministr Ludvík odpověděl, že toto téma může být předmětem jednání v rámci novely zákona o specifických zdravotních službách, který je nyní před 2. čtením.

Viz stenozáznam dotazu a odpovědi. Tato interpelace poslance Kaňkovského byla již druhá v pořadí v relativně krátkém čase na ministra zdravotnictví v otázce očkování. První se týkala zejména činnosti Pracovní komise pro problematiku očkování a byla určena ještě bývalému ministru Němečkovi - její text naleznete zde.

 

Poslední interpelace byla ve věci výsledků Pracovní komise pro problematiku očkování a zazněla opět z úst poslance Hovorky. Zajímalo ho "... nakolik komise dokončila svá jednání, jestli jsou konkrétní výstupy z této komise, které by byly předány v legislativním odboru ministerstva, které má vytvářet onu zmiňovanou novelu o ochraně veřejného zdraví. Prosím o písemnou odpověď a také o odpověď, které připomínky z komise budou zapracovány do nového zákona."

Viz stenozáznam dotazu. Vzhledem k nepřítomnosti ministra ústní interpelaci, je tento povinen do 30 dnů odpovědět písemně.

Činnost komise, její jednání a zápisy pro vás monitorujeme na www.poockovani.cz/komise a tak jsme opravdu zvědavi na odpověď pana ministra.