Facebook Instagram

Rozhodnuti Městského soudu v Praze (správní soud) ohledně školky

13.1.2016

Jedná se o případ vedený pod č.j. 9A 187/2012. Jedná se o klasický případ vyloučení dítěte z účasti v mateřské školce. V tomto případě rodiče odmítli doočkovat „včas“ pouze tzv. MMR vakcínu (spalničky, příušnice, zarděnky). Dítě nebylo přijato. Odvolání bylo zamítnuto. Následně byla podána správní žaloba k Městskému soudu v Praze (správní soud). Ten rozhodl v prosinci 2015 a žalobu zamítl. Soud: neočkované děti jsou ve společnosti diskriminujícími parazity.