Facebook Instagram

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví I.

5.1.2015

V těchto dnech se začíná veřejně mluvit o novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví chystá ráznější postup proti rodičům i lékařům, kteří by odmítli povinné očkování dětí. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví však míří i proti dalším institucím, které by takové počínání přehlížely. Obecně v novele resort přitvrzuje ve vymahatelnosti sankcí a pro lékaře je i navyšuje. Pohoršeni jsou lékaři, advokáti. Bouří se politici i rodiče. Svobodní hájí právo rodičů rozhodnout, zda chtějí své děti očkovat, a nesouhlasí s tím, aby byli rodiče sankcionováni, pokud dítě očkovat nedají. „Nesouhlasíme s konceptem ochrany zdraví, v němž se jednotlivec musí podrobovat zákrokům i proti vlastní vůli“. Hlavní hygienik uklidňuje, že k žádným změnám nedojde, právnička z ligy lidských práv má ale jiný názor. 5.1.2015 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tri-miliony-pokuta-za-neockovani-deti-To-rozbourene-vasne-mezi-odpurci-a-priznivci-vakcinace-rozhodne-neuklidni-352878 7.1.2015 http://zpravy.idnes.cz/ockovani-pokuty-novela-zakona-det-/domaci.aspx?c=A150107_174550_domaci_hv 7.1.2015 https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-si-preji-aby-ockovani-bylo-dobrovolne 8.1.2015 http://zpravy.idnes.cz/ockovani-hygienik-ministr-novela-dl0-/domaci.aspx?c=A150108_165530_domaci_hv 8.1.2015 http://liberec.idnes.cz/poslanec-farsky-bojuje-proti-povinnemu-ockovani-fbf-/liberec-zpravy.aspx?c=A150108_155906_liberec-zpravy_tm 21.1.2015 http://www.rozhlas.cz/radiowave/automatky/_zprava/1443696