Facebook Instagram

Národní imunizační komise (NIKO)

30.11.2016

Díky aktivitám organizací, které se vyjadřují kriticky k současnému systému očkování, přistoupil ministr zdravotnictví k jednomu velmi důležitému kroku – výrazně proměnil složení Národní imunizační komise (NIKO). Složení NIKO bylo kritizováno pro netransparentnost a výrazné zastoupení České vakcinologické společnosti, jejíž vedoucí představitelé jsou úzce propojeni s farmaceutickými společnostmi.