Facebook Instagram

Hradecký krajský soud zamítl žaloby matek - školka

10.5.2016

Rodiče žádali o přijetí tříletých dětí do školky v Jilemnici dva roky neúspěšně, poté podali odvolání ke krajskému úřadu. Ten však jejich odvolání zamítl, proto se rozhodli podat žaloby k soudu. Zástupce kraje u soudu upozorňoval, že krajský úřad ani jinak rozhodnout nemohl: „Přijetí dítěte, které není očkované, do mateřské školy je správní delikt.“ "Vadí mi, že se soud nevypořádal s našimi argumenty. Předpokládám, že po poradě s právníkem podáme kasační stížnost," řekla jedna z matek Zpráva o jednání a rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.V.2016.