Facebook Instagram

Hexavakcína schéma 2+1 nebo 3+1, MMR?

4.1.2016

Takzvanou hexavakcínu by děti mohly nově dostávat ve třech dávkách namísto dosavadních čtyř. Účinky by se tím podle výrobce téměř měnit neměly. Někteří dětští lékaři a část rodičů poukazují na nadměrné zatěžování dětského organismu očkováním. Jiní pediatři ale návrh kritizují a upozorňují, že by se mohla snížit proočkovanost společnosti. Prohlášení Ministerstva Zdravotnictví 27.7.2015: Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy a dalších § 50 zákona vymezených zařízení je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka. Národní imunizační komise 8.12.2015: připravovanou novelou vyhlášky o očkování schéma 2+1 bez širší odborné diskuze není v současné době optimální. Nadále platí vyhláška: Předpis / Číslo: 537/2006 Sb. Název: o očkování proti infekčním nemocem, která říká, že pro vakcínu MMR, horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena.